söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Apotek

Stopp för Apoteket föreslås i ny rapport

Publicerad: 26 januari 2012, 08:48

Apoteket AB har en för stor marknadsandel och bör inte få öppna fler apotek de närmaste åren, enligt en rapport till regeringen. (Ny version 26/1, kl 12.20)

Ämnen i artikeln:

LäkemedelsföretagLäkemedelsverketApoteksmarknadenLäkemedelFarmaci

Förra året öppnade Apoteket AB i genomsnitt ett nytt apotek varannan vecka. Men det kan det vara slut med nu, om regeringen följer förslagen i en ny rapport om konkurrensen på apoteksmarknaden.

Ett stopp för nyetableringar fram till våren 2014 föreslås av konsultbyrån KPMG som utrett frågan åt regeringen. Slutrapporten har nu lämnats till socialdepartementet och Dagens Apotek har läst den.

Enligt statens ägardirektiv får inte Apoteket AB öppna nya öppenvårdsapotek i en ”större omfattning än vad som krävs för att behålla koncernens befintliga marknadsandel”. Men hur denna andel ska räknas fram har varit omdebatterat.

Apoteket AB har valt att tolka direktiven som att de inte ska ha mer än 35 procent av antalet apotek, eftersom det var vad de hade efter försäljningen av apotekskluster. I höstas utgick bolaget till exempel ifrån att marknadsandelen var cirka 30 procent. Se artikel här intill.

De apoteksföretag som konkurrerar med Apoteket AB har kritiserat beräkningen och hävdat att marknadsandelen bör beräknas på omsättningen, det vill säga hur mycket pengar bolaget säljer för på ett år.

Konkurrenterna får nu medhåll av KPMG. För att apoteksmarknaden ska fortsätta utvecklas som regeringen tänkt sig bör Apoteket AB:s marknadsandel begränsas även i fortsättningen, enligt konsulterna bakom rapporten. En begränsning mätt i omsättning förespråkas som det mest rättvisa alternativet.

Enligt den definition som KPMG valt har Apoteket AB redan en allt för stor marknadsandel. I rapporten föreslås ett nytt sätt att definiera apoteksmarknaden och enligt denna modell hade Apoteket AB en marknadsandel på 35,9 procent vid tiden för omregleringen.

Vid denna siffra bör gränsen dras för hur stort Apoteket AB får bli, anser rapportförfattarna. I dag har Apoteket AB en marknadsandel på 36,5 procent enligt den nya beräkningsmodellen och har alltså redan vuxit för mycket.

Därför föreslås ett nyetableringsstopp som gäller fram till 30 april 2014, eller tills dess att något annat apoteksföretag blir större än Apoteket AB på öppenvårdsmarknaden.

Apoteket AB är det enda företag av dem som delade på de före detta monopolapoteken som har ökat sin marknadsandel sedan omregleringen. Ökningen är så liten att kedjan skulle ha fått öppna en del nya apotek även med en marknadsandel som baseras på omsättning, påpekar KPMG. Men inte så många som man nu har öppnat.

Dessutom har hälften av Apoteket AB:s nya apotek öppnat inom 100 till 150 meter från ett klusterapotek, vilket enligt rapporten varit något mer negativt för dessa än om ett annat företag öppnat på samma plats.

I Apoteket AB:s omsättning anser KPMG att man bör räkna in försäljningen av receptbelagda och receptfria läkemedel samt handelsvaror på kedjans öppenvårdsapotek, både helägda och franchiseapotek. Dessutom bör försäljningen av receptbelagda läkemedel inom Apoteket Farmaci räknas med.

Däremot tycker inte rapportförfattarna att distanshandel, dosdispensering eller hemofililäkemedel ska räknas in i Apoteket AB:s omsättning för öppenvårdsapoteken.

Något behov av att begränsa hur stor marknadsandel Apoteket Farmaci får ha anses inte finnas. ”Detta skulle innebära att de inte fick delta i alla upphandlingar vilket skulle leda till sämre konkurrens och dyrare apotekstjänster för landstingen”, skriver KPMG.

Däremot föreslås en fortsatt begränsning av Apoteket Farmacis möjligheter att marknadsföra sig mot öppenvården och hemgående patienter, trots att konkurrenterna har denna möjlighet. Detta eftersom Apoteket Farmaci fortfarande har en dominerande ställning och har vunnit 61 procent av värdet av de genomförda upphandlingarna.

Denna konkurrensbegränsning bör enligt rapporten finnas kvar till slutet av 2013, då alla landsting gjort upphandlingar av sin läkemedelsförsäljning efter omregleringen.

Relaterat material

Den statliga jätten spinner på sitt nät

Statligt ägande får kritik

Ingen kan tolka regeln

Rapport om statligt ägande försenad

Regeringen låter snabbutreda det statliga ägandet

LINA ÖSTERBERG

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev