Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Apotek

Studie kan ändra behandling med Alk-hämmare

Publicerad: 9 juni 2016, 11:02

Nya rön om markörer för immunterapi och nya resultat vid småcellig sjukdom är några av de nyheter som onkologen Luigi De Petris tar med sig hem från årets Asco-kongress inom området lungcancer.


Ämnen i artikeln:

LäkemedelLäkemedelsföretagLäkemedelsverket

– Förra året kom det stora fas 3-resultat om nytta av immunterapi vid icke-småcellig lungcancer. Årets möte har inte bjudit på lika stora höjdpunkter men ändå en del resultat som vi kan få nytta av i framtiden, säger Luigi De Petris.

Inom det heta immunterapiområdet lyfter han fram flera studier som sammantaget pekar på att patienter vars tumörer uttrycker höga nivåer av peptiden PD-L1 svarar bättre på PD1/PD-L1-hämmande läkemedel.

– Detta har varit omstritt förut. Men nu ses en trend som pekar på att vi skulle kunna använda denna markör för att välja ut patienter för behandling med PD1/PD-L1-hämmare. Det återstår dock fortfarande en hel del arbete för att standardisera mättekniken och vilka gränsvärden vi ska använda, säger Luigi De Petris, som tillvardags är överläkare vid onkologiska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset.

Immunterapi bjöd dock också på ett bakslag, nämligen vid lungsäckscancer, där CTLA4-hämmaren tremelimumab inte lyckades ge bättre överlevnad i andra eller tredje linjens behandling.

– I tidigare studier har läkemedlet visat sig lovande, men de resultaten höll inte när de jämfördes mot placebobehandling, säger Luigi De Petris.

Vid Alk-positiv ickesmåcellig lungcancer lyfter han fram en fas 2-studie som visar lovande resultat med det nya läkemedlet brigatinib hos patienter som sviktat på förstahandsbehandling med crizotinib.

– Vi har själva haft patienter i den studien. Fördelen med det här läkemedlet är att det ser ut att ha låg toxicitet. Effekten verkar dock vara ungefär den samma som andra Alk-hämmare i denna linje, säger Luigi De Petris.

En annan studie vid Alk-positiv icke-småcellig lungcancer visade att det nya läkemedlet alectinib hade klart bättre effekt, sett till risk för progression, jämfört med standardläkemedlet crizotinib hos patienter som inte behandlats med Alk-hämmare tidigare. Alectinib skulle därmed möjligen kunna vara på väg att ersätta crizotinib som förstahandsbehandling i patientgruppen.

– Detta är en viktig studie av olika anledningar, inte minst för att det är den första där man direkt jämfört två olika Alk-hämmare. Om resultaten också visar på bättre överlevnad, och om resultaten bekräftas av en annan liknande studie som pågår i USA och några Europeiska länder, tror jag att alectinib kan ta över crizotinibs roll, säger Luigi De Petris.

Mötet bjöd också på nyheter inom småcellig lungcancer, som är den mindre vanliga huvudgruppen av lungcancer men som också är aggressivare och mindre känslig för behandling.  En randomiserad studie visade att två olika sätt att ge kurativt syftande strålning vid lokalt avancerad cancer var lika bra.

– I Sverige har vi länge gett strålning i en lägre dos två gånger dagligen i tre veckor. Men det har hävdats att det skulle vara bättre att ge en högre dos en gång om dagen under sex veckor, som man gör på andra håll. Nu visar studien att effekten var den samma och att vi alltså har gjort rätt i Sverige, säger Luigi De Petris.

Vid småcellig lungcancer kom också tidiga resultat från studier som pekade på nya lovande sätt att behandla sjukdomen. En studie visade på ett nytt sätt att målriktat få tumörerna att krympa med en ett cytostatikum kopplat till en antikropp riktad mot tumörmarkören DLL3.

En annan studie visade på lovande effekter av immunterapi med PD1-hämmaren nivolumab självt eller i kombination med CTLA4-hämmaren ipilimumab.

– Det är svårt att säga hur de här resultaten står sig i uppföljande kontrollerade prövningar, men det är positivt att det kommer lovande resultat för den här svårbehandlade cancerformen, säger Luigi De Petris.

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News