Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag29.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Apotek

”Ta vara på möjligheten med e-handel i apoteksbranschen”

Publicerad: 8 April 2015, 08:10

Jonas Friberg och Bengt Norin.

Vi ser hemleverans och e-handel som en fantastisk möjlighet att väsentligt öka tillgängligheten både till produkten receptläkemedel, men också till kunskapen om läkemedel, skriver konsulterna Jonas Friberg och Bengt Norin.


Ämnen i artikeln:

LäkemedelLäkemedelsföretagLäkemedelsverketFarmaciApoteksmarknadenLif

2009 var året det hände, Apoteksmarknaden omreglerades, monopolet togs bort. Det primära syftet var att öka tillgängligheten.

Nu har vi en ny regering som gick till val bland annat på att använda sitt ägande i Apoteket AB till att driva på utvecklingen av apoteksbranschen mer i riktning av läkemedels-användning. Nu är det snart bolagsstämma i Apoteket AB och det kanske blir starten på något nytt? Vad skulle man då önska sig?  Vad gick bra och vad har inte blivit så lyckat under de sex åren som gått? Nästa års ägardirektiv kanske kan innehålla mer än att styra upp apotekets agerande när man förlorar Dosuppdrag?

Låt oss börja med Alliansens primära fråga – tillgänglighet. Med den lätt populistiska definitionen, antalet apotek och öppettider, så har det gått riktigt bra. Från cirka 950 apotek i Sverige 2009 till i nuläget 1327 apotek och många har öppet länge. Har detta då ökat tillgängligheten?

Vi vill nog svara nej på denna fråga. Dagens apotekskedjor har fokus på lönsamma områden för retail och då blir det naturligtvis fler apotek där många rör sig.

Om man skulle vilja få ändring på detta krävs nog statlig subvention av ”glesbygdsapotek” i en helt annan omfattning än några miljoner i driftsstöd till de som redan finns. Vår uppfattning är att lösningen är alternativa lösningar – vi ser hemleverans och e-handel som en fantastisk möjlighet att väsentligt öka tillgängligheten både till produkten receptläkemedel, men också till kunskapen om läkemedel för mig som unik patient och kund.

Apotekskedjorna har alla ett tydligt fokus på sortiment och produkter med hög marginal och samtidigt minskad lagerhållning av mindre lönsamma produkter. Nu visar branschföreningens undersökning att det inte blivit märkbart sämre efter avregleringen,  Men borde inte 30-35 procent fler apotek inneburit något annat? Kan vi då förvänta oss att nuvarande regering lägger högre krav på apoteksbolagen avseende lagerhållning?

Vi hoppas inte så sker, skälet är att sådan reglering leder till högre kostnader för kedjorna och kommer att hamna på skattsedeln eller på priset för läkemedlet.

Så hur ser våra alternativ ut för regeringen att öka tillgängligheten och ge bättre service?

Som tillgänglighetsökning har vi sedan lång tid haft apoteksombud i glesbygd vilket ger ett litet svar på alternativ tillgänglighet förutsatt att det finns en lanthandlare eller liknande som kan svara för att lämna ut läkemedel. Tyvärr är också lanthandlare ett ”utdöende” koncept och kommer på sikt inte att vara realistiskt förutom i byar med någotsånär rimlig befolkning. Dessutom står dessa inte för någon läkemedelsinformation eller annan viktig rådgivning. Men det finns ett alternativ som vi på svensk apoteksmarknad ännu inte satsat seriöst på avseende receptläkemedel – e-handel. Apoteket AB har sedan många år haft sk Distansapotek och e-handel men utan att överdriva så är det föga känt hos allmänheten.

Apotea är ett annat exempel på en e-handel för apoteksvaror i dess vidare bemärkelse, men med handen på hjärtat så ligger inte fokus på receptläkemedel.

Nu hoppar i snabb takt de andra apotekskedjorna på tåget, men med samma fokus. När vi arbetade med företaget Medco (numera en del av Express Script) i USA fick vi inblick i hur ett storskaligt distributionssystem inkluderande rätt läkemedelsinformation och hög service kan se ut.

När det gäller läkemedelsinformation så menar vi att det finns en tankevurpa under de senaste årens förflyttning av apotekskedjornas fokus, där pendeln gått från enbart ett fokus på läkemedel och farmacikompetens till enbart fokus på logistik och det kommersiella sortimentet. Vi tänker att man inte i tillräckligt hög grad ser att rådgivning skapar förtroende och förtroende skapar merförsäljning och återkommande kunder. En undersökning vi gjort tillsammans med Main Dialog nyligen visar tydliga glapp och potentialer mellan kundlöften och kunderbjudanden hos flera apotekskedjor.

Vi vet att god rådgivning om läkemedelsanvändning ger en betydlig sänkning av samhällets kostnader för läkemedel och vårdkostnader. Här gäller det att våra politiker kan se till helheten och inte tittar på budgeten för läkemedel separat från budgeten för hälso- och sjukvård. Vår övertygelse är att det finns en tredje väg som kan lösa det dilemma som regeringen och apotekskedjorna sitter i – hur komplettera butiksnätet så att totalservicen för alla i samhället ökar?

Vi tror på ett framtidskoncept som bygger på:

- Lagerhållning av akutläkemedel och de mest använda läkemedlen lokalt i butik/nära vårdinrättningar.

- E-handel för en mycket stor grupp i samhället som redan använder e-handel för många andra varor och är vana vid it- och smartphoneteknik.

- Smart telefonservice för att styra beställning av läkemedel till hemmet med enkelhet i fokus för den del av befolkningen som upplever it-teknik som svårt.

- Online rådgivning avseende läkemedel med chat, videoteknik som möjliggör både dialog med farmaceut och möjlighet att visa bilder för exempelvis förtydligande.

- Telefonrådgivning avseende läkemedel för den icke teknikorienterade kunden med direkt dialog med farmaceut.

Ovanstående innebär enligt vår syn fördelar för alla intressenter. Staten slipper kostnader för utbyggnad av icke lönsamma apotek. Apotekskedjorna kan optimera sina lager och sitt kundlöfte. Ett centrallager för Sverige rätt placerat är vad som krävs och sedan kompletterat med lokala butiksnät. Den mycket viktiga rådgivningen kan nå alla med ett online/telefoncenter som bemannas dygnet runt av kvalificerad personal (i vårt exempel med MedCo fanns också läkare ständigt på plats).

Det skall bli spännande att se om vår regering vågar ta steget och hitta modeller som innebär att vi får kunden/patienten och receptläkemedel i fokus och utnyttjar nya tekniska möjligheter. Inte som ersättning för serviceorienterade apotek utan som ett enkelt och naturligt sätt att ge alla mer tillgänglighet, bättre service och rådgivning  - inte bara de som kan ta sig till apotek!

Om artikelförfattarna:

Jonas Friberg och Bengt Norin är konsulter med mångårig erfarenhet av apoteksbranchen och e-handel. Jonas Friberg har bland annat varit chef för distanshandel och e-handel inom Apoteket AB och han har varit vd för Apotekstjänst AB. Bengt Norin har bland annat suttit i Postens koncernledning och då ansvarat för affärsutveckling- och Posten e-handelstjänster.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev