måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Apotek

TLV vill täppa till sekretessluckor

Publicerad: 4 mars 2015, 11:48

TLV ser behov av lagändringar för att utveckla den värdebaserade prissättningen.

Ämnen i artikeln:

LäkemedelsföretagApoteksmarknadenLäkemedel

Det är framför allt Offentlighets- och sekretesslagen som måste ändras för det fortsatta arbetet med värdebaserad prissättning ska vidareutvecklas, enligt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets. TLV har på regeringens begäran kommit med en delrapport i frågan.

Enligt TLV finns det utrymme för utvecklingsarbete inklusive trepartsöverläggningar och eventuella överenskommelser mellan läkemedelsföretag och landsting i nuvarande lagstiftning. Men det finns behov av förtydliganden och kompletteringar, enligt delrapporten.

TLV konstaterar att alla nationella överenskommelser måste vara transparanta. Skulle vissa delar omfattas av sekretess måste alla berörda beslutsfattare ändå ha tillgång till informationen. Men som det är nu kan TLV visserligen lämna sekretessbelagda uppgifter till regeringen – fast där ”torde dessa uppgifter inte omfattas av sekretess längre”. Den förmodade luckan vill TLV täppa till, så att sekretessen gäller för uppgifterna oavsett de var de befinner sig.

En annan sekretesslucka har myndigheten funnit mellan Läkemedelsverket och TLV. I dag är sekretessfrågan enbart reglerad om Läkemedelsverket lämnar uppgitter till TLV, inte tvärtom. Den är också reglerad när TLV lämnar uppgifter till landstingen, men inte omvänt.

I båda fallen lämnar myndigheten förslag till nya skrivningar i lagen.

I övrigt inväntar TLV domen från Högsta förvaltningsdomstolen i Cimzia-målet. Här ska TLV:s förbud för Region Skåne att ingå eller förnya prisöverenskommelser med läkemedelsföretag om läkemedel som förskrivs på recept inom läkemedelsförmånerna att prövas. TLV tror att fler förslag till lagändringar kan bli aktuella beroende på utgången i fallet.

Relaterat material

Rabattavtal ska prövas i högsta instans

”Dagens läge är inte bra”

TLV överklagar dom i förvaltningsrätten

Region vill fortsätta göra upp med industrin

TLV fick rätt om förbud

TLV: Skånes avtal strider mot lagen

Region Skåne överklagar förbud

CHARLOTTA KJELLBERG

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev