Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Apotek

Utmaning förbättra äldres läkemedelsanvändning

Publicerad: 23 februari 2010, 12:55

Det är svårt, men det går att förbättra läkemedelsanvändningen hos äldre genom ett systematiskt kvalitetsarbete, enligt en ny studie från Örebro.


Ämnen i artikeln:

LäkemedelLäkemedelsföretagLäkemedelsverketFarmaci

Att äldre patienter ofta har omotiverat många eller felaktiga läkemedel är ett problem som uppmärksammats mycket de senaste åren.

I en ny studie har Inger Nordin Olsson, samordnande distriktsöverläkare i Örebro läns landsting, undersökt om det går att förbättra läkemedelsanvändningen hos äldre patienter på kommunala vårdhem genom ett systematiskt kvalitetsarbete.

– Den åtgärd som kanske mest diskuteras när det gäller att förbättra läkemedelsanvändningen hos äldre är läkemedelsgenomgångar med apotekare. Vi ville nu testa om man kan uppnå förbättringar genom att att betona det vardagsnära arbetet på vårdhemmen, säger Inger Nordin Olsson.

I studien fick 135 patienter på fyra särskilda boenden i Örebro utgöra en interventionsgrupp. Distriktsläkarna och sjuksköterskorna på boendena fick här utförliga instruktioner om att alltid följa upp ändringar i ordinationen av patienternas läkemedel. Sjuksköterskorna skulle också aktivt följa och rapportera patienternas hälsoläge med blodtryck, njurfunktion och vikt. Efter sex månader följdes patienterna upp och jämfördes med 167 personer på boenden där patienterna fått sedvanlig vård.

– Vår intervention bestod egentligen bara i att betona den vård som alla patienter egentligen borde få, säger Inger Nordin Olsson.

Resultatet blev att patienterna i interventionsgruppen i snitt använde något färre läkemedel i slutet av studien jämfört med i början. I kontrollgruppen hade däremot antalet läkemedel per patient ökat. Andelen med polyfarmaci, det vill säga fem eller fler läkemedel, var dock oförändrad i de bägge grupperna.

– Vi blev lite överraskade över att det inte gick att åstadkomma en större förändring. Det visar att det är ett mycket tufft problem som vi brottas med. Den förändring som vi trots allt såg innebar ändå förbättrad kvalitet i läkemedelsbehandlingen och en kostnadsbesparing. Men målet på sikt är förbättrad livskvalitet med minskade risker i behandlingen, säger Inger Nordin Olsson.

Ett annat fynd var den sneda fördelningen av vård mellan patienterna.  

– En del fick väldigt mycket vård- och omvårdnadsinsatser och en del nästan inget. Detta stod inte i proportion till patienternas sjukdom eller behandling. Här finns stora förbättringsområden.

Studien är publicerad i Pharmacoepidemiology and Safety.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev