Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Apotek

Utredare redogjorde för slutbetänkande

Publicerad: 14 januari 2015, 13:59

Dosaktörer i andra länder ska inte kunna bedriva dosdispensering i Sverige. Det var ett de förslag som Anna Märta Stenberg talade om under ett seminarium i dag.


Ämnen i artikeln:

LäkemedelLäkemedelsföretagLäkemedelsverketApoteksmarknaden

Efter att Anna Märta Stenberg hade fått slutbetänkandet i Läkemedels- och apoteksutredningen uppskjutet två gånger överlämnades det till slut till regeringen den 19 december förra året, se tidigare länkade artiklar.

I dag, onsdag, presenterade hon betänkandet på ett seminarium anordnat av Pharma Network.

– Det har varit otroligt ansträngande för det är ett väldigt komplext område. Utredning hade pågått väldigt lång tid innan jag tog över, sade hon och tillade att hon har lärt sig mycket på vägen.

Anna Märta Stenberg tog över utredningen efter Sofia Wallström som nu är generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

Enligt Anna Märta Stenberg har utgångspunkten varit ”If it ain’t broke, don’t fix it”.

– Men ibland man kan se framåt att det kan gå sönder och då måste man vara beredd att fixa, sade hon.

Hon framhöll också att det har varit en hög förändringstakt inom området och att utredningen tillsattes i ett tidigt skede sedan apoteksmarknaden hade omreglerats.

Hon gick sedan igenom de olika delarna som slutbetänkandet tog upp.

Inom särläkemedel, det vill säga läkemedel mot ovanliga sjukdomar, hade utredningen bland annat till uppdrag att föreslå hur den framtida prissättningen av dessa kan utformas.

Ett förslag som lämnades är att TLV ska ta initiativ till dialog mellan företag och landsting för läkemedel med ”oacceptabelt hög kostnad”. Om man kan enas ska ett villkorat subventionsbeslut fattas. Läkemedlet kan uteslutas från förmånen om villkoren inte följs.

En annan del av betänkandet handlar om maskinell dosdispensering. Ett förslag från utredningen lämnade är att dosapotek ska få förhandla på inköpspriser för läkemedel. Enligt förslaget bör också utbytesregelverket anpassas för dos.

Utredningen hade även i uppdrag att redogöra för om det finns en skyldighet att tillåta aktörer i andra länder att bedriva dosdispensering. Svaret på den frågan är enligt betänkandet nej.

– Tillsynen bedrivs av Läkemedelsverket och det skulle vara omöjligt för myndigheten att bedriva tillsyn i andra länder, sade Anna Märta Stenberg.

Den tredje delen i av slutbetänkandet handlar om djurläkemedel. Anna Märta Stenberg redogjorde endast kort för den delen och konstaterade att det inte blev särskilt många förslag lagda om det. En fråga som skulle utredas var om apotek som endast säljer läkemedel för djur skulle tillåtas. Men något sådant förslag lades inte.

Relaterat material

”Ett spännande förslag”

Dosaktörer kan få förhandla om läkemedelspriser

Slutbetänkande väntas den här veckan

Apotek tveksamma till att bara sälja djurläkemedel

SAMUEL LAGERCRANTZ

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev