Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Apotek

"Utveckla kompetensen - en av apotekens konkurrensfaktorer"

Publicerad: 28 juni 2017, 11:37

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

"Det är bekymmersamt när ogrundade påståenden sprids och skapar osäkerhet hos apotekens kunder och anställda", skriver Johan Wallér, vd för Sveriges Apoteksförening.


Ämnen i artikeln:

LäkemedelLäkemedelsföretagLäkemedelsverketFarmaci

I ett debattinlägg på Dagens Apotek antyder Unionen att patientsäkerheten på svenska apotek är hotad. Anledningen påstås vara färre anställda på apotek, pressad arbetsmiljö och brist på kompetensutveckling. Jag tycker att det är bekymmersamt när ogrundade påståenden sprids och skapar osäkerhet hos apotekens kunder och anställda.

Låt mig börja med myten att antalet anställda på apotek har blivit färre sedan omregleringen. Innan omregleringen fanns 6 200 heltidstjänster på 930 öppenvårdsapotek, år 2015 var motsvarande siffra cirka 7 700 heltidstjänster på drygt 1 350 apotek. Det är alltså fler anställa, inte färre.

Visserligen har antalet anställda per apotek sjunkit något när apoteken har blivit fler, men antalet receptrader som expedieras på varje apotek har minskat i samma takt. Mängden receptrader som förskrivs påverkas ju inte av antalet apotek.

Ett stort problem för apoteksbranschen är den rådande farmaceutbristen. Den bidrar till hård konkurrens mellan bolagen att anställa och behålla medarbetare. Därför har till exempel lönerna på apotek gått upp sedan omregleringen.

Även möjligheter till kompetensutveckling är en viktig konkurrensfaktor. Samtliga apotek avsätter arbetstid för kompetensutveckling och följer upp att den efterlevs. Kompetensutveckling ska sättas i relation till varje medarbetares arbetsuppgifter. Flera av apoteksbolagen har obligatorisk kompetensutveckling, inte minst inom farmaciområdet.

Att antyda att patientsäkerheten är hotad på apotek tycker jag är en allvarlig anklagelse som det saknas belägg för. Även om Läkemedelsverket vid apoteksinspektioner har noterat att det ibland saknas dokumentation av genomförd kompetensutveckling, så finns det inget som därmed säger att patientsäkerheten är hotad. Mig veterligen finns det inte heller något som tyder på att antalet felexpedieringar ökar på grund av brist på kompetensutveckling.

Istället för att svartmåla apoteken så borde vi arbeta brett tillsammans för att attrahera fler till vår bransch. Sverige behöver fler läkemedelskunniga som bidrar till bättre läkemedelsanvändning. Vi har ett gemensamt ansvar och intresse att sprida en positiv bild av apoteksbranschen, det gäller fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer, branschföreningar och utbildningssätena.

Relaterat material

”Patientsäkerheten ökar med kompetensutveckling”

JOHAN WALLÉR, VD SVERIGES APOTEKSFÖRENING

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev