Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Apotek

Varnar för problem med den framtida bemanningen

Publicerad: 25 februari 2011, 10:38

DEBATT Apoteken kommer att ställas inför ett allvarligt bemanningsproblem om de färdiga studenterna väljer andra karriärvägar, skriver Sveriges farmacevtförbunds ordförande Thony Björk i en debattartikel. Fackförbundet tar upp praktikanternas rätt till ersättning i avtalsrörelsen.


Ämnen i artikeln:

LäkemedelLäkemedelsföretagLäkemedelsverketApoteksmarknaden

Under de närmaste månaderna förhandlar Sveriges farmacevtförbund och Sveriges ingenjörer tillsammans med arbetsgivarorganisationen Almega fram ett nytt kollektivavtal för apoteksbranschen. Genom Farmacevtförbundets satsning på ett professionsavtal finns det faktiskt fog för att kalla förhandlingarna historiska. Vad menar vi då med ett professionsavtal?

Bakgrunden är att apoteksmarknaden nu har omreglerats med lyckat resultat. Tillgängligheten till apoteken har ökat, vilket var avsikten med reformen. För att omregleringen ska bli en framgång även på lång sikt måste dock patienter och kunder även fortsättningsvis känna förtroende för apoteken och för att kraven på säker läkemedelsanvändning upprätthålls även efter avmonopoliseringen. Apotekens förtroendekapital hos allmänheten kan behållas och utvecklas endast om farmaceuternas professionalism tas tillvara. Avtalet är ett professionsavtal därför att det säkerställer att farmaceuternas viktiga samhällsuppdrag att ansvara för apotekens läkemedelshantering sker under rimliga anställningsförhållanden.

Det kollektivavtal vi vill se för apoteksbranschen består av flera byggstenar. När alla delar faller på plats i ett samlat professionsavtal kommer apoteksbranschen att få bästa tänkbara förutsättningar för att utveckla sin verksamhet.

Den första byggstenen är kravet på att inrätta en partsgemensam yrkesetisk nämnd till skydd för den farmaceutiska legitimationen. Uppdraget för nämnden är att lösa problem som uppstår i brytningen mellan apoteksarbetsgivarens berättigade affärsledningsrätt och den anställde farmaceutens individuella legitimationsansvar. Förhållandena på arbetsplatsen får aldrig medföra att receptexpedieringen sätts på undantag.

Den andra naturliga byggstenen i professionsavtalet är kravet på fortlöpande kompetensutveckling.

Den tredje byggstenen – en lönesättning som kännetecknas av transparens och förutsägbara arbetstider – ingår ju i alla kollektivavtal, men en fråga som fått särskild uppmärksamhet är förbundets arbete med villkoren för praktikanter.

Den fjärde byggstenen handlar därför om praktikanterna. Vår uppfattning är att när praktikanterna utför sedvanligt apoteksarbete är de berättigade till ersättning, även om arbetet utförs inom ramen för utbildningen. Praktikantvillkoren är också en del av professionsavtalet, eftersom apoteken kommer att ställas inför ett allvarligt bemanningsproblem i det fall de färdiga studenterna väljer andra karriärvägar.

Sammanfattningsvis vill vi att arbetsmarknadens parter ska ta ett gemensamt ansvar för branschens framtid genom att stärka farmaceuternas roll som samhällets läkemedelsexperter.

En passivitet kan på sikt leda till att allmänhetens förtroende för verksamheten hotas. Är väl förtroendekapitalet kört i botten kan ingen mänsklig medicinkur återuppväcka det som dött. Vi måste därför handla här och nu – och träffa ett professionsavtal.

Thony Björk, ordförande, Sveriges farmacevtförbund

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev