Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Apotek

Verk positivt till utökad roll

Publicerad: 11 januari 2010, 14:25

Regeringen vill att Läkemedelsverket ska bilda ett centrum för bättre läkemedelsanvändning, och bli värd för ett nytt rådgivande organ på området. Verkets grundinställning till uppdraget är positiv.


Ämnen i artikeln:

LäkemedelLäkemedelsföretagLäkemedelsverketFarmaci

Regeringens nya förslag finns samlade i en promemoria som gick ut på remiss strax före jul.

I dokumentet konstateras att samordningen och samverkan mellan aktörer som arbetar med att förbättra läkemedelsanvändningen i samhället bör kunna förbättras.

Läkemedelsverket föreslås få uppgiften inom ramen för ett nytt Centrum för bättre läkemedelsanvändning. Dessutom bör verket inrätta ett rådgivande organ, Rådet för bättre läkemedelsanvändning, med ledamöter från aktörerna på området.

Verket föreslås också ta över delar av Apotekets nuvarande samhällsuppdrag när det gäller forskning och utveckling inom apoteksverksamhet och läkemedelsanvändning – närmare bestämt den del av arbetet som består i utrednings- och uppföljningsverksamhet.

Läkemedelsverkets generaldirektör Christina Åkerman är positiv till förslagen på övergripande nivå.

– Generellt ligger det här väl i linje med vårt utökade uppdrag där vi bland annat har fått informationsansvar till allmänheten och har tagit över Giftinformationscentralen. Men vi ska nu gå igenom konsekvenserna av förslagen på detaljerad nivå och utforma ett remissvar, säger hon.

Apotekets renodlade forskningsverksamhet bör läggas ned, enligt regeringens förslag. Men doktoranderna som är anställda av Apoteket AB, för närvarande sex stycken, bör få avsluta sin forskarutbildning. Regeringen föreslår därför att 4 miljoner kronor anslås till detta.

Regeringen vill också avsätta ytterligare 4 miljoner kronor till forskning inom farmaci. Medlen ska fördelas av Vetenskapsrådet.

Slutligen föreslår regeringen att Apoteket AB:s engagemang i Stiftelsen Nepi, Nätverk för läkemedelsepidemiologi, avslutas. Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Svenska Läkaresällskapet föreslås som kandidater till att ta över Apotekets roll i Nepi.

Läs den aktuella promemorian här nedan. Remisstiden går ut den 29 januari.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev