Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Apotek

Vill ge dospatienter bättre information

Publicerad: 6 december 2011, 14:45

Mer information på dospåsen skulle kunna öka patientsäkerheten, föreslår Läkemedelsverket i en ny rapport.


Ämnen i artikeln:

LäkemedelLäkemedelsföretagLäkemedelsverket

De patienter som får dosförpackade läkemedel missar den information som finns på apoteksetiketten eller originalförpackningen. För att förbättra patientsäkerheten borde man pröva att informera om ändamålet med behandlingen på dospåsarna.

Det är ett av de förslag till förbättringar som presenteras i Läkemedelsverkets rapport Utvärdering av dostjänsten.

Ett annat förslag gäller finansieringen. I dag är det landstingen som betalar för dostjänsten, samtidigt som det oftast är kommunerna som har nytta av den. ”Klarare roller mellan finansiär och användare av dostjänsten skulle sannolikt lösa en del av dagens frågor kring om rätt individer får tjänsten”, skriver Läkemedelsverket.

Några bevis för att dosförpackade läkemedel är bättre än traditionell läkemedelshantering har dock inte myndigheten funnit i sin utvärdering.

Utifrån de studier som finns kan man inte dra slutsatsen att dostjänsten förbättrar vare sig patientsäkerheten eller följsamheten, enligt Läkemedelsverket som har gått igenom den vetenskapliga litteraturen på området.

I en tidigare rapport 2009 konstaterade Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, att det saknades evidens för att dostjänsten förbättrar följsamhet eller gav ökad patientsäkerhet. I den rapporten hade SBU gått igenom litteraturen mellan 1966 och 2007. Men samtliga artiklar bedömdes ha låg eller osäker validitet och lågt bevisvärde.

Inte heller de artiklar som Läkemedelsverket nu har gått igenom, publicerade mellan 2007 och 2011, anses hålla måttet. ”Alla väsentliga studier återstår att göra”, skriver myndigheten i rapporten.

Till exempel skulle det behövas en kartläggning av hur patienter hanterar sina dosdispenserade läkemedel och vad de tycker om dostjänsten. Effekterna på läkemedelskostnader, kassation och sparad tid inom hälso- och sjukvården skulle också behöva utredas bättre, anser Läkemedelsverket.

Rapporten ”Utvärdering av dostjänsten” har nu sänts på remiss till bland annat Apoteket AB, Socialstyrelsen, Apotekarsocieteten, fackförbunden och Sveriges Apoteksförening.

LINA ÖSTERBERG

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev