onsdag31 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Apotek

Xeljanz lika bra som Humira vid RA

Publicerad: 21 juni 2017, 08:22

Inger Gjertsson som är överläkare i reumatologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Foto: Maria Gustavsson

Tablettbehandlingen Xeljanz kombinerat med metotrexat gav lika god symtomlindring vid reumatoid artrit som Humira plus metotrexat, enligt en ny randomiserad studie.

Ämnen i artikeln:

LäkemedelsföretagLäkemedelsverketEULARApoteksmarknadenLäkemedel

Maria Gustavsson

maria.gustavsson@dagensmedicin.se


Det här är en av de första studierna på patientgruppen som jämför Xeljanz (toficitinib), både som monoterapi och som kombinationsbehandling, med den välkända TNF-alfahämmaren Humira (adalimumab).

Studien har fått en hel del uppmärksamhet på årets kongress. Och det med rätta, menar Inger Gjertsson som är överläkare i reumatologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

– Det är ett bra resultat och fina siffror för Xeljanz. Utifrån de här fynden ser det ut som att tablettbehandlingen ska kombineras med metotrexat för bästa effekt, säger hon.

Även om Xeljanz ser ut att vara likvärdig med Humira är det inte säkert att läkare kommer slänga sig över tablettbehandlingen. En orsak är priset: tabletterna är betydligt dyrare än biologiska läkemedel.

– Dessutom har vi ännu ingen klinisk erfarenhet av Xeljanz och man är lite orolig över biverkningsmönster. Men det finns även fördelar med Jak-hämmare gentemot biologiska preparat. Exempelvis bör inte tablettbehandlingen kunna orsaka immunogenicitet eftersom den aktiva substansen är syntetisk, säger hon.

Bakom studien står ett internationellt forskarlag som ville titta närmare på Xeljanz effekt och säkerhet. Det primära effektmåttet var en nedsatt sjukdomsaktivitet utefter måttet ACR50 efter sex månaders behandling.

I den randomiserade studien ingick 1 146 patienter som hade reumatoid artrit av måttlig eller svår karaktär. Utifrån lottning fick patienterna en av tre behandlingar: monoterapi med Xeljanz, kombinationsterapi bestående av Xeljanz plus metotrexat eller Humira i kombination med metotrexat.

Resultaten visar att det primära effektmåttet inträffade för 46 procent av deltagarna som fick kombinationsbehandlingen med Xeljanz. Motsvarande siffra var 44 procent för patienter som stod på en kombinationsterapi med Humira. Bland patienter som endast fick Xeljanz var siffran lägre, 38 procent.

Enligt forskarna fanns inga kliniska relevanta skillnader grupperna emellan gällande svåra läkemedelsbiverkningar.

En svaghet med studien var det relativt låga antalet patienter i varje behandlingsgrupp, menar Inger Gjertsson. Hon påpekar också att studien pågick under en ganska kort tidsperiod.

Majoriteten av patienter var kvinnor och deras ålder var i snitt 50 år. Samtliga hade haft reumatoid artrit i sex år i genomsnitt. Studien är sponsrad av läkemedelsföretaget Pfizer.

Läs mer i abstract:

R Fleischmann med flera. Tofacitinib with and without methotrexat versus adalimumab with methotrexat for the treatment of rheumatoid arthritis: results from oral strategy, a phase 3B/4 randimised trial. DOI: 10.1136/annrheumdis-2017-eular.7113

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev