Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Bästa sjukhuset

Närmare behandlingsmålen med NDR-IQ

Publicerad: 25 november 2003, 12:23

NDR-IQ samlar 17 vårdenheter för att minska gapet mellan den diabetesvård som faktiskt utförs och den som borde utföras. Utvecklingsprojektet startade i höst och pågår i två år.


- Orsaken till att vi inte når behandlingsmålen är inte bristande kunskap, snarare bristande rutiner i det kliniska arbetet, säger Mats Bojestig, verksamhetschef för medicinkliniken vid Höglandssjukhuset i Eksjö och projektledare för NDR-IQ.  Projektet är ett samarbete mellan Nationella diabetesregistret, Landstingsförbundet och Qulturum, som är Landstinget i Jönköpings läns organisation för kvalitetsarbete.  Med hjälp av sina egna data från NDR ska varje deltagande enhet kontinuerligt följa upp sitt arbete för att komma närmare behandlingsmålen. Dessa handlar om diabetespatienternas blodsockerkontroll, blodtryck, blodfetter med mera.  Teamet motorn för arbetet  På varje vårdenhet skapas ett team på tre till fyra personer bestående av läkare, sjuksköterska och sekreterare. Teamet är motorn för arbetet på respektive vårdenhet. Projektet startade i mitten av förra månaden med två utbildningsdagar för teamdeltagarna. Fram till våren 2004 pågår en utbildningsfas med ytterligare två konferenser, samtidigt som de lokala målen formuleras och lokala seminarier ordnas.  Från våren 2004 till och med år 2005 sker en uppföljningsfas då utbildning och målformuleringar ska omsättas i ändrad klinisk praxis som går att mäta i en högre kvalitet på diabetesvården.  - Arbetet handlar inte om att jämföra sig med varandra och vem som är "bäst" eller "sämst", utan om att jämföra sig med de behandlingsmål som finns i riktlinjer och rekommendationer, säger Mats Bojestig.

Hasse Karlsson

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev