Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag16.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Folkhälsa

Alkohol ofta minskade risk för hjärtinfarkt

Publicerad: 9 Januari 2003, 08:28

Män som konsumerade alkohol tre till fyra dagar i veckan hade mindre risk att drabbas av hjärtinfarkt, jämfört med dem som drack vid färre tillfällen än en gång per vecka. Det spelade ingen roll om alkoholen bestod av vin, öl eller sprit.


Forskare vid Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, USA, utförde en studie för att undersöka om skillnader i alkoholvanor kunde påverka risken att drabbas av hjärtinfarkt.  I studien ingick 38 077 män som inte hade någon hjärtsjukdom eller cancer vid studiens inledning. Forskarna utförde undersökningar av deltagarnas konsumtion av öl, rött vin, vitt vin och sprit vart fjärde år, genom att deltagarna fick fylla i enkäter. Dessutom följde forskarna förekomsten av hjärtinfarkt och dödsfall på grund av kranskärlssjukdom bland deltagarna under en tolvårsperiod.  Under uppföljningsperioden inträffade 1 418 fall av hjärtinfarkt bland deltagarna. Män som uppgav att de konsumerade alkohol tre till fyra, eller fem till sju dagar i veckan hade mellan 32-37 procent minskad risk att drabbas av hjärtinfarkt under studieperioden, jämfört med dem som konsumerade alkohol vid färre tillfällen än en gång per vecka.  Forskarna fann liknande skillnader i risk bland personer som hade ett alkoholintag över 30g alkohol per dag, jämfört med dem som hade ett intag mindre än 10 g per vecka.  Forskarna fann inga skillnader i risk för hjärtinfarkt beroende på om deltagarnas alkoholintag bestod av öl vin eller sprit. Huruvida alkoholen intogs i samband med måltid eller ej, påverkade inte heller resultatet.  Forskarna manar dock till försiktighet när det gäller att tolka resultaten, eftersom alkoholkonsumtionen kan ha andra negativa effekter på hälsan. Därför rekommenderar de individuella diskussioner mellan patient och läkare för att fatta beslut om lämplig alkoholkonsumtion.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev