Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Folkhälsa

Bättre vanor kräver mer samarbete

Publicerad: 22 februari 2013, 13:03

Ett tätare samarbete mellan sjuksköterskor och läkare behövs. Önskemålet återkom som ett mantra under en dag där fokus låg på sjuksköterskors samtal om levnadsvanor.


Beroende på både arbetsplats och landsting kan förutsättningarna för sjuksköterskornas samtal med patienter om deras levnadsvanor se rätt olika ut. Men behovet av större tydlighet och ett ökat samarbete mellan sjuksköterskor och läkare gick som en röd tråd under torsdagens konferens i Stockholm, anordnad av Svensk sjuksköterskeförening.

Inför det nästan fullsatta konferensrummet, med strax över 40 deltagande sjuksköterskor från hela landet, betonade distriktsläkaren Lars Jerdén, vikten av samarbete mellan professionerna för att främja hälsosamma levnadsvanor hos svenskar. Han är ansvarig för levnadsvaneprojektet inom Svenska läkaresällskapet.

– Det blir mycket bättre och roligare om vi gör det här tillsammans, sade Lars Jerdén.

Lisa Österberg, sjuksköterska i Landstinget Västmanland och delprojektledare, ansåg att det hälsofrämjande arbetet för ofta får kliva åt sidan för den sjukvårdande behandlingen. Hon betonade också vikten av att sjuksköterskor och läkare är överens om vilka råd en patient ska få om sina levnadsvanor. En större tydlighet kring rollerna gör arbetet lättare inte bara för vårdpersonalen, menade hon.

– Om jag är säker på vilken information jag kan ge blir det bättre för patienten, sade hon.

Ett problemområde, enligt flera av deltagarna under förmiddagen, är särskilt de samtal med patienter som rör kosten. Sofia Trygg Lycke och Gerda Adelgren, båda sjuksköterskor som har ansvarat för delprojektet som har fokus på mat och alkohol, talade om att det är inom detta område som praxis och rekommendationer ligger längst ifrån varandra. Det får negativa konsekvenser. De visade upp ett exempel från en tidning, där läsarna varnas för ”LCHF-cancer”. En läkare som uttalar sig i artikeln säger att den här typen av dieter känns ”småläskigt ur cancersynpunkt”.

– Varför så mesig, undrade Sofia Trygg Lycke och efterfrågade skarpare uttalanden om kost från vårdpersonal när det finns evidensbaserade råd.

En sjuksköterska i publiken ansåg att den omfattande dietdebatten i media till viss del beror på vården själv.

– Vi är överens om riskerna med rökning, men så är det inte med mat. Då nappar media på detta, sade hon.

Att skapa en större enhetlighet bland vårdpersonal kring kost är ett mål, sade Gerda Adelgren.

ANIA OBMINSKA

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News