Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Folkhälsa

Förslag om ny smittskyddslag presenterat

Publicerad: 13 november 2003, 16:42

Regeringen överlämnade på torsdagen, den 13 november, ett förslag till ny smittskyddslag till riksdagen. I förslaget läggs stor vikt vid förebyggande arbete, samt vid det ansvar som var och en har för att förhindra smittspridning.


Förslaget till ny smittskyddslag omfattar enligt ett pressmeddelande från socialdepartementet alla sjukdomar som kan överföras till eller mellan människor, och som inte endast utgör ett ringa hot mot människors hälsa. Genom det nya förslaget vill regeringen skapa en bättre balans mellan befolkningens behov av skydd och den smittades integritet och rättssäkerhet.  Regeringen föreslår bland annat att den enskildes rättigheter och skyldigheter ska anges tydligare än tidigare. Skyldigheten att underrätta andra, om man misstänker att man bär på en smittsam sjukdom, utökas till att gälla alla allmänfarliga sjukdomar. Enligt förslaget ska det också bli möjligt för smittskyddsläkare att underrätta en närstående som utsätts för påtaglig smittrisk, om den som bär på en allmänfarlig sjukdom inte själv har informerat om den. Som allmänfarliga sjukdomar klassas bland annat, förutom hiv/aids, könssjukdomar som gonorré, syfilis och klamydia samt salmonella, hepatit A-E, tuberkulos och sars, uppger nyhetsbyrån TT.  Samtidigt betonar regeringen att smittskyddet ska bygga på respekt för alla människors lika värde och enskildas integritet.  - Diskussionerna om smittskyddsfrågor innebär alltid svåra etiska avväganden. Vilka begränsningar har staten rätt att ålägga en människa? Debatten uppstår i spänningen mellan statens rätt att begränsa smittspridningen och individens rätt att leva så fritt som möjligt. Jag tycker att vi har klarat den balansen bra i det nya förslaget, säger folkhälsominister Morgan Johansson i pressmeddelandet från socialdepartementet.  Som en sista utväg för att skydda befolkningen mot allmänfarlig smitta ska staten dock kunna vidta vissa tvångsåtgärder, som exempelvis tvångsisolering. Regeringen föreslår att tvångsisolering får ske i högst tre månader, varefter länsrätten efter ansökan från smittskyddsläkare kan besluta om fortsatt isolering i perioder om högst sex månader åt gången. Vid förhandling om isolering, eller förhandling om fortsatt isolering, ska normalt en sakkunnig höras för att öka rättssäkerheten.  Regeringen föreslår också att bastuklubbslagen ska avskaffas. Enligt pressmeddelandet har det inte gått att visa att lagen haft sådan effekt på hivepidemins förlopp som den syftade till.

Annica Lundbäck

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev