Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Folkhälsa

Hiv-par ska hjälpas få barn

Publicerad: 17 mars 2003, 12:47

Förändrade föreskrifter från Socialstyrelsen öppnar möjligheten för assisterad befruktning även för hiv-smittade par. Huddinge universitetssjukhus vill redan till hösten hjälpa par genom en metod som tvättar sperma ren från virus.


När Socialstyrelsen i december förra året kom med nya föreskrifter för assisterad befruktning öppnades möjligheten för hiv-smittade par att få hjälp att skaffa barn. Assisterad befruktning får utföras om det bedöms osannolikt att smitta överförs till kvinnan eller barnet.  Det tolkar Pehr-Olov Pehrson, överläkare på hiv-mottagningen vid Huddinge universitetssjukhus, som ett godkännande och där hoppas man att komma igång redan till hösten. Ett 30-tal par har sedan tidigare visat intresse. Med dagens teknik bedömer han det som osannolikt att smitta överförs, åtminstone från man till kvinna eller barn.  Tillsammans med andra läkare krävde Pehr-Olov Pehrson i en skrivelse till Socialstyrelsen för två år sedan att lagarna och reglerna för insemination och befruktning skulle ändras, se Dagens Medicin nr 9/01.  Sperman centrifugeras ren  - När det finns bra behandlingar ska hiv-smittade ges samma möjligheter som alla andra. Det omfattar möjligheten att bli föräldrar, säger Pehr-Olov Pehrson.  Med de nya föreskrifterna lämpar Socialstyrelsen över ansvaret till sjukvården.  - Tanken med föreskrifterna är att sätta upp en rimlig skyddsnivå med verksamheten. Till sist är det ändå upp till sjukvården att avgöra vad som är en sannolik risk, säger Johan Carlson, infektionsläkare på Socialstyrelsens smittskyddsenhet.  Risken för smittöverföring har blivit mindre med nya läkemedel och bättre teknik. Framför allt har den så kallade Pure sperm-metoden medfört framgångar. Först behandlas den hiv-smittade mannen med läkemedel i syfte att reducera och helst eliminera virus i blod och sperma. Sädesvätskan som omger spermierna kan dock innehålla virus och därför separeras dessa genom centrifugering.  Slutligen injiceras en sädescell i en äggcell, som sedan planteras in i livmodern. Sannolikheten för smittöverföring blir då nästan obefintlig.  Även kvinnor kan få hjälp  När kvinnan är hiv-smittad är sannolikheten för överföring av smitta till barnet större. Den går att minska genom att behandla kvinnan med läkemedel under graviditeten, utföra kejsarsnitt och undvika amning. Men sannolikheten att mamman ska överföra smitta till sitt barn uppskattas ändå till 1-2 procent. Pehr-Olov Pehrson ser ändå inte det som en omöjlighet att även hiv-smittade kvinnor ska kunna få hjälp med assisterad befruktning.  - Det som varit angelägnast för oss är när mannen är infekterad och kvinnan inte. Vi har inte tagit ställning till det motsatta än. Det är en bedömningsfråga vad som kan anses vara osannolikt, säger han.  Men Johan Carlsson på Socialstyrelsen är av en annan åsikt.  - Osannolik är en rätt skarp formulering. Då handlar det inte om en mindre risk och 1-2 procent tolkar jag som en hög risk, säger han.

Jessica Nordin

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev