Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Folkhälsa

”Hög tid att satsa på folkhälsa och jämlik rehabilitering”

Publicerad: 14 maj 2018, 05:00

Inger Ros, ordförande Riksförbundet Hjärt-Lung och Stefan Jutterdal, förbundsordförande Fysioterapeuterna.

Foto: Anders Norderman och Simon Hastegård/Bildbyrån

Det är angeläget att vidta åtgärder för att komma till rätta med den ojämlika hälsan i landet, skriver två debattörer.


Ämnen i artikeln:

FolkhälsomyndighetenFysioterapeuterna

Nyligen presenterade regeringen Folkhälsopropositionen. Det är positivt att regeringen nu vill prioritera folkhälsoarbetet och stärka det långsiktiga arbetet med matvanor och fysisk aktivitet. Även Folkhälsomyndigheten lyfter nu det preventiva arbetets vikt och det är bra att myndigheten har fått ett tydligt samordningsansvar. Det krävs dock att de tydligare tar sitt ansvar och är mer proaktiva. Från Fysioterapeuterna och Riksförbundet HjärtLung bidrar vi bland annat genom våra initiativ Tre lyft för Sverige och Sedd i vården.

Alla initiativ är lovvärda och kan bidra till en bättre hälsa hos befolkningen men tiden hastar att vidta åtgärder för att komma till rätta med den ojämlika hälsan. Ett område som berör många och som vi vill belysa är rehabilitering inom hjärtsjukvården.

En ny studie visar att antalet dödsfall kan halveras om patienterna blir fysisk aktiva

Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken och står för 35% av alla dödsfall. Med en ökande andel unga som lider av fetma och som är mer stillasittande riskerar vi att det inte minskar. Det finns stark evidens att såväl mortaliteten som återinsjuknande påverkas utifrån hur fysisk aktiva patienterna är efter infarkt. I en ny studie från Gymnastik- och Idrottshögskolan (registerdata från 22 000 svenska infarktpatienter) visas att antalet dödsfall kan halveras om patienterna blir fysisk aktiva. Resultat som ingen medicin kommer i närheten av!

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård står att ”Fysisk träning innebär regelbunden individanpassad fysisk träning utformad av fysioterapeut i syfte att minska risken av förtida död och sjukhusinläggning samt öka livskvalitet och arbetskapacitet”. Kvalitetsregistret Swedheart visade dock i sin rapport att det är ojämlik tillgång på rehabilitering via fysioterapeut - från under 10% i Landskrona till över 90% i Alingsås. Det borde inte bero på var du bor om du ska få tillgång till nödvändig och livsviktig träning!

I rapporten från Sweadheart framgår att runt 60 av Sveriges sjukhus infört mer objektiva variabler för fysisk träning. Det innebär att patienten bland annat genomgår en rad tester. Utifrån testernas resultat förskriver fysioterapeuterna individanpassad träning. Resultatet för 2017 visar att patienter förbättrat både sin kondition och sin muskelfunktion. Detta nya arbetssätt skärper kravet på landsting/regioner att anställa ett tillräckligt antal fysioterapeuter!

En stor andel av hjärtpatienterna lider av rörelserädsla och tror att pulshöjning kan skada hjärtat, de behöver handledas av utbildade fysioterapeuter och inte enbart hänvisas till träning på ett gym. Det är ett livsviktigt partnerskap med en ömsesidig respekt för varandras kunskap. Det personcentrerade mötet skapar förutsättningar för individens fortsatta egenvård med målet att minska risken för återinsjuknande och på lång sikt en bättre hälsa.

Relaterat material

”Större kunskap kan minska problemen med fetma”

”Ett mästrande tilltal är bara  till skada för folkhälsoarbetet”

”Ökad kunskap kring matvanor minskar hälsoklyftorna”

INGER ROS OCH STEFAN JUTTERDAL

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev