Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag25.11.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Folkhälsa

Maktlistan 2010

Publicerad: 13 Januari 2010, 11:44


Dagens Medicin rankar för 15:e året de 100 personer som har mest makt inom svensk sjukvård. Den här gången platsar två Göran på topp tre.

Han är vårdens mäktigaste läkare

Socialministern ohotad i topp

De styr över Apotekssverige (dagensapotek.se)

Vilken är din favoritmakthavare? Rösta här!

De 100 mäktigaste i svensk sjukvård 2010:
(placeringen 2009 inom parantes)

1. Göran Hägglund (kd), socialminister (1).
2. Karin Johansson (kd), statssekreterare (2).
3. Göran Stiernstedt, direktör, avdelningen för vård och omsorg, SKL (15).
4. Filippa Reinfeldt (m), sjukvårdslandstingsråd, Stockholms läns landsting (4).
5. Lars-Erik Holm, generaldirektör, Socialstyrelsen (6).
6. Maria Larsson (kd), folkhälso- och äldreminister (12).
7. Henrik Hammar (m), ordförande sjukvårdsdelegationen, SKL, och region­råd, Region Skåne (5).
8. Eva Nilsson Bågenholm, ordförande, Läkarförbundet (8).
9. Håkan Sörman, vd, Sveriges Kommuner och Landsting (9).
10. Cristina Husmark Pehrsson (m), socialförsäkringsminister (7).
11. Anders Knape (m), ordförande, Sveriges Kommuner och Lands­ting (11).
12. Anders Andersson (kd), riksdagsledamot, ord­förande i alliansens sjukvårdsgrupp (51–100).
13. Kenneth Johansson (c), ordförande riksdagens social­utskott (13).
14. Cecilia Widegren (m), riksdagsledamot, socialutskottet (10).
15. Jonas Andersson (fp), ordförande, hälso- och sjuk­vårds­utskottet, Västra Götalands­regionen 23).
16. Ylva Johansson (s), vice ordf, socialutskottet (24).
17. Anders W Jonsson (c), politiskt sakkunnig, statsrådsberedningen (17).
18. Olivia Wigzell, chef för hälso- och sjukvårdsenheten, social­departementet (39).
19. Johan Carlson, generaldirektör, Smittskydds­institutet (25).
20. Anna-Karin Eklund, ordförande, Vårdförbundet (14).
21. Catharina Elmsäter-Svärd (m), finanslandstingsråd, Stockholms läns landsting (18).
22. Birgitta Rydberg (fp), biträdande sjukvårdslandstingsråd, Stockholms läns landsting (21).
23. Joakim Pettersson (kd), politiskt sakkunnig, social­departementet (46).
24. Anders Tegnell, chef för avdelningen för kunskapsstyrning, Socialstyrelsen (30).
25. Toivo Heinsoo, biträdande landstingsdirektör, Stockholms läns landsting (3).
26. Gunilla Hulth-Backlund, generaldirektör, TLV (28).
27. Per-Anders Sunesson, chef för tillsynsavdelningen, Socialstyrelsen (ny).
28. Andreas Bergström (fp), politiskt sak­kunnig, statsråds­beredningen (ny).
29. Tobias Nilsson (kd), politiskt sakkunnig, socialdepartementet (37).
30. Roger Molin, biträdande chef, avdelningen för vård och omsorg, SKL (26).
31. Kjell Asplund, nationell cancersamordnare, socialdepartementet (ny).
32. Måns Rosén, direktör, SBU (29).
33. Harriet Wallberg-Henriksson, rektor, Karolinska institutet (22).
34. Christina Åkerman, generaldirektör, Läkemedelsverket (51–100).
35. Ragnwi Marcelind (kd), statssekreterare, social­departementet (41).
36. Carola Lemne, vd, Praktikertjänst (51–100).
37. Catarina Dahlöf, ordförande, landstingsdirektörernas förening (ny).
38. Barbro Westerholm, socialpolitisk talesperson för folkpartiet (49).
39. Sören Olofsson, regiondirektör, Region Skåne (36).
40. Jerker Swanstein (m), regionstyrelsens ordförande, Skåne (38).
41. Bettina Kashefi (m), statssekreterare, socdep (35).
42. Otto Cars, ordförande, Strama (45).
43. Nina Rehnqvist, ordförande SBU, (51–100).
44. Adriana Lender, gd, Försäkringskassan (51–100).
45. Richard Bergström, vd, Lif (31).
46. Mona Boström, landstingsdirektör, Stockholms läns landsting (51–100).
47. Anders Morin, ansvarig för välfärds­politik, Svenskt Näringsliv (ny)
48. Marie Wedin, förste vice ordförande, Läkarförbundet, (51–100).
49. Anders Ekblom, global forskningschef, Astra Zeneca (51–100).
50. Gunnar Németh, vd, Capio (51–100).

Plats 51–100:
(namnen i bokstavsordning och utan rangordning, med placeringen 2009 inom parentes)

» Anders Anell, professor i hälso- och sjukvårdens organisation och ekonomistyrning, Lunds universitet (ny).
» Ove Andersson, ordf, Distriktsläkarföreningen (ny).
» Roland Andersson (s), ordförande regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen (51–100).
» Catarina Andersson Forsman, hälso- och sjukvårdsdirektör, Stockholms läns landsting (51–100).
» Johan Assarsson, regiondirektör, Västra Götalandsregionen (43).
» Carl Bennet, ordf, medicinteknikföretaget Getinge (ny).
» Anders Blanck, vice vd, Lif (51–100).
» Ingrid Burman (v), ledamot i oppositionens välfärdsgrupp där sjukvårdsfrågor ska behandlas (ny).
» Johan Calltorp, professor, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (ny).
» Stefan Carlsson, vd, Apoteket AB (44).
» Bent Christensen, sjukhuschef, Skånes universitetssjukhus (ny).
» Dan Ericsson (kd), statssekreterare, finansdep (20).
» Jan Eriksson, sjukhusdirektör, Sahlgrenska (51–100).
» Mats Eriksson (m), landstingsråd, Halland (51–100).
» Daniel Forslund, departementssekreterare, socialdepartementet (51–100).
» Eva-Britt Gustafsson, vd, Apoteket Omstrukturering AB (51–100).
» Yngve Gustafson, professor i geriatrik, Umeå universitet (ny).
» Siwert Gårdestig, programdirektör, Försäkringskassan (51–100).
» Mikael Hoffmann, chef, Nepi (51–100).
» Ellen Hyttsten, vd, Sjukvårdsrådgivningen (51–100).
» Birgir Jakobsson, sjukhusdirektör, Karolinska universitetssjukhuset, (51–100).
» Henrik Kjellberg (kd), politiskt sakkunnig, social­departementet (51–100).
» Lars Klareskog, professor i reumatologi, Karolinska institutet (ny).
» Tobias Krantz (fp), högskole- och forskningsminister (16).
» Ingrid Lennerwald (s), vice ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation (51–100).
» Annika Linde, statsepidemiolog, SMI (ny).
» Mattias Lundbäck (m), politiskt sakkunnig, socialdepartementet (51–100).
» Niels Lynöe, professor, ordförande, Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik (51–100).
» Erna Möller, verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (51–100).
» Thomas Nihlén, riksdagsledamot och sjukvårdspolitisk talesperson för miljöpartiet (ny).
» Mats Nilsson, ämnesråd, socialdepartementet (ny).
» Ralph Riber, vd och koncernchef, Ambea AB (ny).
» Lise-Lotte Risö Bergerlind, ordf, prioriteringsgruppen bakom riktlinjer för ångest- och depressionsbehandl (ny).
» Åke Rosandher, chef, Center för e-hälsa i samverkan, SKL (ny).
» Olle Stendahl, professor, ledamot i Vetenskapsrådets styrelse (51–100).
» Heidi Stensmyren, andre vice ordförande, Läkarförbundet (51–100).
» Carin Svensson, ordf, Farmacevtförbundet (51–100).
» Ann-Christin Tauberman, gd, social­departementet, utreder bristen på specialistsjuksköterskor (27).
» Ursula Tengelin, generalsekreterare, Cancerfonden (51–100).
» Ylva Thörn, ordförande, Kommunal (51–100).
» Christine Timmersjö (m), politiskt sakkunnig, statsrådsberedningen (ny).
» Margareta Troein Töllborn, ordförande för Svenska läkaresällskapet (ny).
» Mathias Uhlén, professor i mikrobiologi, KTH, (51–100).
» Lars Wallentin, professor i kardiologi, Uppsala universitet (51–100).
» Sofia Wallström, departementsråd, socialdep (50).
» Sarah Wamala, generaldirektör, Folkhälsoinstitutet (51–100).
» Lena Weilandt, enhetschefen för nationella riktlinjer, Socialstyrelsen (ny).
» Ing-Marie Wieselgren, handläggare, SKL (51–100).
» Bengt Winblad, professor i geriatrik, Karolinska institutet (ny).
» Håkan Wittgren, vd, Läkarförbundet (51–100).

Så här gör vi listan

Med maktlistan försöker Dagens Medicin ringa in vilka personer som har mest inflytande över svensk sjukvård just nu. Listan sammanställs av tidningens redaktion med utgångspunkt från informella samtal med ett stort antal bedömare av svensk sjukvård. Formell position, sido­uppdrag, resultat av den egna verksamheten, informellt inflytande, personlig status, personliga kontakter och genomslag i opinionen är några av de kriterier som bedöms.

Några personer som har ett stort, men mer indirekt, inflytande över sjukvården saknas dock. Eftersom varken stats­minister Fredrik Reinfeldt eller finansminister Anders Borg har mer inflytande över vården än över någon annan sektor, finns de inte med på listan. Då vi inte själva kan bedöma det eventuella inflytande som Dagens Medicin kan ha, finns heller inte någon företrädare för tidningen representerad.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev