torsdag9 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Folkhälsa

Nya riktlinjer vid flimmer lyfter vikten av ändrad livsstil

Publicerad: 29 augusti 2020, 11:43

Foto: Arne Trautmam/Mostphotos

ESC 2020. Ett nytt ABC-begrepp – där C står för att identifiera riskfaktorer och samsjuklighet, samt skapa livsstilsförändringar – är en av nyheterna i de nya europeiska riktlinjerna för förmaksflimmer.

Ämnen i artikeln:

StrokeFörmaksflimmerESC

Riktlinjerna presenterades i dag, lördag, på den digitala ESC-kongressen.

Förmaksflimmer är den vanligaste hjärtrytmrubbningen och i Sverige beräknas omkring 300 000 patienter ha denna diagnos.

Tord Juhlin, överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund, har granskat riktlinjerna för den svenska kardiologföreningens räkning.

– Den allra största skillnaden mot de tidigare riktlinjerna är införandet av ABC-begreppet i vården av flimmerpatienter, säger han.

De gamla ESC-riktlinjerna hade fyra år på nacken och denna nya version är framtagen i samarbete med European association of cardio-thoracic surgery, EACTS.

I riktlinjerna beskrivs ”the Atrial fibrillation Better Care (ABC) pathway”, där A står för behandling med antikoagulantia för att undvika stroke hos alla patienter, utom hos dem med uttalat låg risk. B innebär bättre koll på symtom, vilket innebär att kontrollera hjärtrytmen med läkemedel eller ablationsbehandling. I C ingår kardiovaskulär- och samsjuklighetsoptimering.

– A och B är ju vad vi jobbar med normalt, att behandla symtom och undvika stroke, men C lyfter nu på ett helt nytt sätt vikten av att behandla riskfaktorer och samtidiga sjukdomar. Här får också livsstilsmodifikationer ett helt annat fokus än i tidigare riktlinjer, säger Tord Juhlin.

Riktlinjerna lyfter vikten av att skapa bestående livsstilsförändringar, som praktiskt innebär att minska övervikt, alkoholkonsumtion och öka mängden fysisk träning. Men med ett undantag.

– De flesta av våra flimmerpatienter rör sig för lite, men en liten grupp tränar alldeles för hårt. Riktlinjerna tar upp denna grupp vars extensiva uthållighetsträning ger upphov till flimmer. Personer över 50 år ska alltså vara försiktiga med extrema långlopp på cykel, skidor eller löpning, säger han.

I riktlinjerna uppmanas till uppmärksamhet vad gäller professionella sportutövare och man poängterar att kontaktsporter helt ska undvikas då det finns risk för allvarlig blödning, på grund av antikoagulantia.

En annan del i de nya riktlinjerna är att med hjälp av så kallad opportunistisk screening identifiera förmaksflimmer hos patienter med högt blodtryck. Hos dessa ska blodtrycket behandlas med målet att ligga på något lägre nivåer än annars, under 130/80, för att minska risken att utveckla hjärtflimmer.

Något som Tord Juhlin saknade var striktare råd om sömnapné.

– Jag hade trott att man skulle rekommendera screening, men riktlinjerna föreskriver i stället ”uppmärksamhet” och att flimmerpatienter som har sömnapné ska behandlas optimalt, vilket innebär andningshjälp med andningsmask, CPAP, säger han.

Tord Juhlin återkommer till livsstilsförändringarna, vars stora betydelse, enligt honom, var relativt okända för några år sedan.

– För svensk vård innebär de nya riktlinjerna ett tydligt fokus och kan vara till hjälp när vi ska besluta om exempelvis ablation som är ett komplicerat ingrepp och som påverkas negativt av exempelvis övervikt, säger han.

Läs de nya riktlinjerna här:

2020 Atrial fibrillation (management of) guidelines ESC clinical practice guidelines

Relaterat material

Noak lyfts fram i nya riktlinjer för förmaksflimmer

LOTTA FREDHOLM

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev