Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Forskning

CK-MB-höjning efter kranskärlsingrepp ej alarmerande

Publicerad: 5 februari 2002, 09:55

Efter ett kranskärlsingrepp ökar CK-MB, en markör för skada i hjärtmuskeln. Hur viktigt detta är för att bedöma prognosen för patienter efter kranskärlsingrepp har diskuterats. Nu visar en studie i den vetenskapliga tidskriften Circulation att riskmönstret är likvärdigt med det som ses vid ökat CK-MB hos andra patienter som ej genomgått kranskärlsingrepp.


Kranskärlsingrepp leder till en viss vävnadsdöd i hjärtat, något som leder till förhöjda värden på CK-MB, ett enzym som förekommer i hjärtmuskulatur och som frigörs till blodet när muskulaturen skadas. Enzymnivåerna stiger också exempelvis vid en hjärtinfarkt.  En forskargrupp verksam vid Universitetssjukhuset i Rotterdam, Nederländerna och Cleveland Clinic Foundation, Ohio, USA, analyserade data från dels Pursuit-studien och från andra randomiserade studier.  Totalt ingick 5583 patienter med akut kranskärlssjukdom, men utan höjning av ST-segmentet i EKG, och som inte behandlades med kranskärlsingrepp, PCI. Bland dessa sågs en ökande andel dödsfall inom sex månader för ökade CK-MB-nivåer. Bland dem med de lägsta nivåerna var dödligheten 4,1 procent och bland de med de högsta 15,5 procent.  Patienter som genomgått PCI utgjorde kontrollgrupp. Av dem som hade de lägsta CK-MB-nivåerna avled 1,3 procent av patienterna inom sex månader. Av dem i gruppen med högst CK-MB avled 7,4 procent.  Den relativa ökningen av dödligheten med ökande nivåer CK-MB var likvärdig i båda grupperna, varför forskarna anser att CK-MB-höjningar hos patienter som genomgått PCI kan behandlas på samma sätt som hos patienter utan PCI.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev