Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Forskning

Datorträning ökade koncentration hos barn med ADHD

Publicerad: 25 juli 2002, 11:50

Träning med ett datorprogram som övar upp arbetsminnet kan ge barn med ADHD signifikant bättre koncentrationsförmåga och problemlösningsförmåga, samtidigt som barnens hyperaktivitet minskar.


Det visar resultaten från ett forskningsprojekt vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna, som presenterades i dag, torsdag, vid en internationell neuropsykologikonferens i Stockholm, som pågår fram till på lördag, den 27 juli.  En forskargrupp, ledd av Torkel Klingberg vid neuropediatriska avdelningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, har med hjälp av ett specialutvecklat dataprogram prövat om barn med diagnosen ADHD, Attention deficit hyperactivity disorder, kunnat öva upp sitt arbetsminne och på så sätt förbättra sin koncentrationsförmåga.  Arbetsminne är benämningen på människans förmåga att hålla information i huvudet under en kortare tid, till exempel att minnas ett telefonnummer den korta tiden innan man ska ringa samtalet. Tidigare studier har visat att en av de funktioner som barn med ADHD har mest problem med är arbetsminnet.  Enligt Torkel Klingberg var ett av problemen som måste lösas när studien påbörjades hur man skulle få barnen i studien att vilja sitta still och spela ett tråkigt dataprogram.  Lösningen blev Robo-Memo, ett datorprogram som utvecklades av professionella multimediaprogrammerare tillsammans med Torkel Klingberg och psykologen Helena Westerberg, doktorand vid avdelningen för neuropediatrik vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.  - De skapade en robot som följer barnet genom programmet, berättar Torkel Klingberg.  I studien ingick 14 barn med ADHD med en snittålder på 11 år. Hälften av barnen fick spela programmet en halvtimme om dagen i fem veckor. Nivån anpassades successivt efter deras förmåga. De övriga barnen fick spela spelet på en mycket enkel nivå, som inte anpassades. Därefter mättes barnens arbetsminne, problemlösningsförmåga och hyperaktivitet.  Resultaten visar att de barn som fått träna sitt arbetsminne även fick bättre resultat på arbetsminnestester som de inte tränat på. Dessutom förbättrades deras problemlösningsförmåga. Efter åtta månader kvarstod effekten, även om den sjunkit något.  Barnen som fått träna arbetsminnet hade också fått en signifikant sänkning av sin hyperaktivitet. Resultaten av studien kommer att publiceras i Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology i september.  För att undersöka metoden på en större grupp barn, förbereds nu en multicenterstudie vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och universitetssjukhusen i Huddinge, Linköping och Göteborg. 48 barn i åldrarna 7 till 12 år kommer att ingå i studien som beräknas vara klar i vår. I denna studie ska man även göra intervjuer med föräldrar och andra närstående till barnen för att se om barnens beteende förändras.  I en annan studie har forskarna undersökt hur hjärnaktiviteten påverkas hos vuxna utan ADHD-diagnos som tränat sitt arbetsminne. Resultaten visar att hjärnaktiviteten blev högre efter träning och detta kan beror på att träningen aktiverat fler hjärnceller. Forskarna menar att resultaten kan komma att bli intressanta till exempel när det gäller behandling av patienter med stroke.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev