Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Forskning

Dyr Alzheimerbehandling kan ändå spara stora pengar

Publicerad: 3 december 2003, 10:05

Behandling av patienter med Alzheimers sjukdom kan ge rejäla kostnadsbesparingar, även om behandlingen i sig kan vara dyr och ha en måttlig effekt. Det visar en hälsoekonomisk utvärdering från Karolinska institutet.


s  Det finns inga hälsoekonomiska hinder att sätta in en förhållandevis dyr behandling till patienter med Alzheimers sjukdom, även om den ger en blygsam och kortvarig effekt på patienternas hälsa. Det är tvärtom så att den kostnad som modern läkemedelsbehandling medför är måttlig i jämförelse med de besparingar som den totalt sett kan ge. Det konstaterar Linus Jönsson, AT-läkare, ekonom och doktorand vid institutionen Neurotec, sektionen för geriatrisk epidemiologi vid Karolinska institutet i Solna.  - Även en liten effekt på den kognitiva funktionen vid Alzheimers sjukdom är betydelsefull för att bromsa upp de skenande kostnaderna för vård och omsorg. Dessutom kan detta öka livskvaliteten för dessa patienter och underlätta för deras anhöriga. Det är i nuläget inte läkemedlen som kostar, det är den kommunala omsorgen och de anhörigas insatser, säger Linus Jönsson, som lägger fram en avhandling i ämnet inom kort.  Antalet drabbade beräknas öka  I dagsläget beräknas samhällets kostnader för vård och omsorg av personer med demenssjukdom uppgå till cirka 40 miljarder kronor årligen. Dessutom beräknas antalet som drabbas av dessa sjukdomar öka markant under de kommande 25 åren.  För att undersöka vilka faktorer i omhändertagandet av dessa patienter som är kostnadsdrivande har Linus Jönsson och hans kollegor genomfört en studie med 272 patienter med Alzheimers sjukdom i Sverige, Norge, Finland och Danmark.  Patienterna följdes under ett år då de vid tre tillfällen genomgick bedömning av sjukdomstillstånd, förmågan att klara sig själva, samt livskvalitet. Forskarna utförde också kostnadsberäkningar av olika vård- och omsorgsinsatser till dessa patienter.  Studierna visar att det fanns ett nära samband mellan graden av kognitiv förmåga och vilka kostnader som det medförde. Även de beteendestörningar som är vanliga vid Alzheimers sjukdom, medförde ökade kostnader.  Den totala kostnaden för varje enskild patient uppgick till i genomsnitt mellan 61.000 och 375.000 kronor årligen beroende på hur långt patienterna hade kommit i sin sjukdomsutveckling. De svårast sjuka som vårdades på sjukhem hade de absolut högsta kostnaderna, upp till 600.000 kronor per år. Kostnaden för de anhörigas insatser i omhändertagandet beräknades i genomsnitt till 46.000 kronor per patient och år.  Lika dyrt som försvarsbudgeten  Som kontrast till dessa siffror kan nämnas att kostnaderna för den moderna läkemedelsbehandling som finns tillgänglig i dag, bland annat i form av kolinesterashämmare, uppgår till cirka 12.000 kronor per år, vilket alltså bara är en bråkdel av de totala kostnaderna. Dessutom beräknas behandlingen minska kostnaderna för annan vård och omsorg så att resultatet blir en besparing för samhället.  Jan Marcusson, professor och överläkare vid geriatriska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, anser att studieresultaten stämmer väl överens med tidigare forskning. Han anser dock att samhället inte bara kan vänta på att det ska komma nya behandlingsmetoder.  - Kostnaden för dessa patienter är i dag lika hög som hela försvarsbudgeten. I framtiden kommer vi inte att kunna bygga ut omsorgen så att alla får plats. Därför behöver vi få bättre kontroll på kostnaderna och använda resurserna effektivare så att fler kan ta del av vården. Det är pinsamt att se hur dessa enorma samhällsresurser hanteras på många håll i landet, säger han.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev