fredag22 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Forskning

Fetma hos små barn ökade under pandemin

Publicerad: 27 december 2022, 11:22

Studien bygger på data om drygt 25 000 tre- till femåringar som genomgått vanliga hälsokontroller på barnavårdscentraler, BVC. Foto: NTB

Förekomsten av övervikt och fetma hos svenska tre- och fyraåringar ökade under covid-19-pandemin, visar en ny studie. Särskilt tydligt var det i socioekonomiskt utsatta områden.

Ämnen i artikeln:

Sahlgrenska akademinRegion DalarnaRegion Jönköpings länRegion SörmlandUppsala universitetBarnsjukdomarCovid-19FetmaObesitas

T

TT


Tidigare studier på området har ofta fokuserat på vuxna eller barn i skolåldern, eller på barn i länder med hårdare restriktioner under pandemin.

– Det är få studier gjorda på förskolebarn i Sverige, säger Anton Holmgren, barnläkare som forskar inom pediatrik på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och som är en av författarna till studien.

Studien bygger på data om drygt 25 000 tre- till femåringar som genomgått vanliga hälsokontroller på barnavårdscentraler, BVC.

– Vi fann, lite förvånande, att även i de lägsta åldrarna så var det en ökning både av obesitas, alltså namnet för fetma inom sjukvården, och övervikt när man jämför med åren innan, säger Anton Holmgren.

Resultatet visar att treåringars kroppsmasseindex, BMI, ökat under pandemin. Bland flickor ökade andelen med fetma från 2,8 procent före pandemin till 3,9 under pandemin. Andelen pojkar med fetma ökade från 2,4 procent till 2,6.

Även bland fyraåringar syntes statistiskt signifikanta ökningar av BMI, och fetma ökade bland både pojkar och flickor.

Gruppen femåringar uppvisade dock inga BMI-förändringar.

– Obesitas är en sjukdom och tyvärr har barn med obesitas väldigt stor risk att fortsätta ha det som tonåringar och vuxna. Och man vet att obesitas hos vuxna förkortar livet och ger många följdsjukdomar, säger Anton Holmgren.

Dessutom, tillägger han, finns det en bild i samhället av att det inte är en sjukdom.

– Det finns en bild av att det beror på beteende, att man bara behöver skärpa sig. Det blir ett socialt stigma och många barn och ungdomar som lider av obesitas far illa.

Läs också: Det här gäller om chefen vill att du avbryter semestern

Ju tidigare det upptäcks, desto större är chansen att komma tillrätta med problemet.

– Kan man gå in med rörelse- och kostråd redan i BVC-åldern så finns det en större chans att bryta mönstret än om man träffar en 15-åring som haft obesitas i flera år, säger Anton Holmgren.

Tydligast ökning syntes hos barn i socioekonomiskt utsatta områden. Där ökade andelen tre- och fyraåringar med övervikt från 9,5 till 12,4 procent, och andelen med fetma från 2,4 till 4,4 procent.

– Det är skrämmande att det redan i så låga åldrar finns klasskillnader kopplat till risken för övervikt och obesitas.

Anton Holmgren anser att studien belyser behovet av fler riktade insatser för att förebygga fetma bland barn.

– Vi bör försöka jobba mer riktat inom barnhälsovården, särskilt i de socioekonomiskt utsatta områdena, för att minska risken. Där behövs det mer forskning på hur man ska nå fram och få till förändringar, säger han.

Om studien

Studien bygger på BVC-undersökningar av 25 049 barn, tre till fem år gamla. Medverkande regioner var Dalarna, Jönköpings län och Sörmland.

Studien har letts av Anton Holmgren, barnläkare vid barnkliniken i Halland som är anknuten till forskning inom pediatrik på Sahlgrenska akademin, samt Anna Fält, som forskar inom barnhälsa och föräldraskap vid Uppsala universitet.

Socioekonomi mättes enligt metoden CNI, care need index, som klassar förväntat vårdbehov utifrån variabler som exempelvis utbildningsnivå, andel arbetslösa eller i åtgärd, andel ensamstående föräldrar och andel födda utanför västvärlden.

Studien publiceras i tidskriften European journal of public health.

Källa: Sahlgrenska akademin

 

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev