Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Forskning

Läkares misstankar fick inget svar

Publicerad: 20 juni 2007, 10:46

”Du ska inte bry din lilla hjärna med det”. Det svaret fick förlossningsläkaren Pelle Lindqvist i Malmö när han frågade företaget Neoventa var databasen fanns och vem som hade tillgång till den.


I den studie som publicerades i Lancet ingick inte mindre än 4 996 gravida svenska kvinnor som förlöstes vid tre olika förlossningsavdelningar i Göteborg, Malmö och Lund.

Dessutom engagerades ett antal läkare som övervakade patienterna. En av dem var förlossningsläkaren Pelle Lindqvist vid Universitetssjukhuset Mas i Malmö.

Vid ett tillfälle var representanter från Neoventa där, det företag som tillverkar och marknadsför STAN. Under presentationen frågade Pelle Lindqvist företaget om var studiens patientdatabas fanns fysiskt och vilka som hade tillgång till den. Men det skulle han inte ha gjort.

– Jag fick ett mycket arrogant svar.

Vilket svar fick du?

– ”Du ska inte bry din lilla hjärna med det”.

Den som svarade var ingen mind­re än professor Karl Gustaf Rosén, som är den man som har utvecklat STAN. Vid tiden för studien arbetade han också på Neoventa samtidigt som han var djupt involverad i den vetenskapliga studien, bland annat i egenskap av studiens controller.

Inga skillnader mellan grupperna
För att kontrollera hur utfallet såg ut åtminstone i Malmö gjorde Pelle Lindqvist ett elektroniskt utdrag av grundmaterialet som visade att det inte fanns någon skillnad mellan de två randomiserade grupperna. Lika många hade drabbats av metabolisk acidos, det vill säga visat tecken på syrebrist, i vardera gruppen.

– Men det är viktigt att påpeka att jag aldrig har påvisat någon felaktighet eller att studien som helhet skulle visa det ena eller andra. Det enda jag såg var att det inte fanns någon skillnad mellan de två grupperna som vi hade hand om i Malmö, säger Pelle Lindqvist.

Karl Gustaf Rosén har inget minne av det inträffade, men säger:

– Om han uppfattade det på det viset så får jag väl be om ursäkt. Men det är inte på det sätt som jag normalt samarbetar med människor.

Pelle Lindqvist kontaktade studiens huvudhandledare Karel Maršàl. Karel Maršàl vidarebefordrade listan till andra medarbetare i studien, men mycket mer än så hände inte, enligt Pelle Lindqvist.

I den utredning som Ulf Hanson genomfört och som tyder på oegentligheter konstaterar han: ”Anmärkningsvärt är att när dr Pelle Lindqvist tidigt påpekat för huvudhandledare misstankar om felaktigheter att ingen ansvarig, när man kontrollerade studiedatabasen, hittade några avvikelser.”

Förtydligande:
I artikeltexten uppges att Pelle Lindqvists lista över barn med metabolisk acidos skickades till Karel Marsal, som vidarebefordrade den till andra medarbetare i studien, "men mycket mer än så hände inte". Detta behöver förtydligas.

Pelle Lindqvist kontaktade studiens huvudansvarige, Karel Marsal, i november år 2000. Karel Marsal bad honom att skicka en lista över barnen med metabolisk acidos, vilket också gjordes. En knapp månad senare fick Pelle Lindqvist besked att allt var ok. Därmed avslutades hans engagemang i frågan.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev