fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Forskning

”Nämndens ribba riskerar att skapa rädsla”

Publicerad: 9 oktober 2020, 13:36

Karin Dahlman-Wright

Foto: Pax Engström Nyström

Nämnden för utredning av oredlighet i forskning, Npof, har gjort en orimlig tolkning av begreppet förfalskning. Det är ett av argumenten när professor Karin Dahlman-Wright nu utvecklat sin överklagan mot beslutet att fälla henne för oredlighet i forskning.

Ämnen i artikeln:

Karolinska institutetNpofKarin Dahlman-Wright

Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


”När en ny lagstiftning ska tillämpas är det viktigt var ribban läggs. Den ribba man nu lagt riskerar att skapa osäkerhet och därmed rädsla. […] Det handlar inte om att man ska se genom fingrarna när misstag begås, det handlar om att sätta eventuella misstag i paritet till den skada misstagen orsakat”, skriver hon i ett mejl till Dagens Medicin.

Den var i början av september som Karin Dahlman-Wright, tidigare prorektor på Karolinska institutet, blev den första forskaren att fällas enligt den nya lagen om oredlighet i forskning. Npof ansåg att hon agerat med grov oaktsamhet när felaktiga bilder hade publicerats i fyra vetenskapliga arbeten där hon var korresponderande författare.

Bilderna var att anse som förfalskningar, enligt nämnden. Vidare ansåg nämnden att det inte spelade någon roll om ”manipulationerna” inte påverkat forskningsresultatet.

Detta bestrider Karin Dahlman-Wright i ett yttrande som hon tidigare i veckan skickade in till förvaltningsdomstolen i Uppsala.

Hon anser bland annat att nämnden i sitt beslut hoppat över en viktig mening i den europeiska kodexen för forskningens integritet. Meningen säger att de tre huvudtyperna av överträdelser − fabricering, förfalskning och plagiat − är ”särskilt allvarliga eftersom de ger en felaktig bild av vad forskningen visat”.

Enligt Karin Dahlman-Wright har de aktuella bilderna blivit felaktiga av misstag. Då de heller inte påverkat resultat eller slutsatser i de fyra arbetena är de inte heller att betrakta som förfalskningar, anser hon.

”För många torde en förfalskning var detsamma som ett påhittat eller förvanskat resultat. Det ligger då i sakens natur att man inte (enkelt) kan tillhandahålla korrekta data vilket vi direkt gjorde”, skriver Karin Dahlman-Wright till Dagens Medicin.

När det gäller den grova oaktsamheten i att fyra av hennes artiklar innehållit felaktiga bilder anser hon att nämnden på ett rättsosäkert sätt staplat de olika misstänkta överträdelserna mot på varandra i stället för att prova varje felaktighet enskilt.

”Utfallet av bedömningen får inte riskera att skilja sig beroende på om anmälningar är samlade som i detta fall eller om de anmäls enskilt vid olika tillfällen”, skriver Karin Dahlman-Wright i yttrandet.

Vidare anser hon att nämnden handlagt ärendet felaktigt då man inte låtit henne yttra sig över vissa nya sakuppgifter och rättsliga tolkningsfrågor. Det är en liknande kritik som fler av de fällda forskarna hade i en annan uppmärksammad oredlighetsutredning, den om Paolo Macchiarinis struptransplantationer.

Karin Dahlman-Wright vill inte spekulera i vad förvaltningsdomstolen i slutändan beslutar. Men om fällningen mot henne kvarstår kan det få allvarliga konsekvenser, anser hon, då flera typer av felaktigheter i den vetenskapliga litteraturen kan komma att anmälas och bedömas vara oredlighet.

”Om man letar efter fel har det hittills varit fokus på att hitta duplicerade bilder men det går att leta, och hitta, fel i grafer, i tabeller osv. som inte påverkat resultaten och som därför varit ofta varit svåra att notera, och dessa kan då enligt nämndens ställningstagande ses som en förfalskning och en allvarlig avvikelse från god forskningssed med helt förödande konsekvenser för den enskilde.”

Karin Dahlman-Wright uppger att hon egentligen inte hade tänkt överklaga ett fällande beslut mot henne för att sätta punkt i en över två år lång process, där hon menar att hon agerat enligt god forskningssed direkt genom att skicka in rättelser av bilderna.

”Jag visste att önskan i sektorn var stor att få till en prövning och eftersom det bara var jag som kunde få till en prövning så tog detta till slut över min egen absoluta önskan att få till ett avslut. […] Jag var dagen innan sista dag för överklagan helt ensam i min ringhörna att inte vilja överklaga”, skriver hon till Dagens Medicin.

Relaterat material

”Man kan tycka att bedömningen är hård, absolut”

KI:s förra prorektor fälls för forskningsfusk

Ottersen slipper fatta beslut om Dahlman-Wright

Karin Dahlman-Wright avgår som prorektor för KI

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev