Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Forskning

Nus kan få staten som delägare

Publicerad: 16 juni 2003, 11:31

De fyra norrlandstingen diskuterar möjligheten att låta staten komma in som ägare för Norrlands universitetssjukhus, Nus, i Umeå. Ett utredningsuppdrag är utlagt på tjänstemän, som ska redovisa sitt förslag iseptember.


I dag ägs och drivs Norrlands universitetssjukhus, Nus, av Västerbottens läns landsting. Sjukhusets högspecialiserade vård säljs till Västerbottens tre grannar i norr, Jämtland, Norrbotten och Västernorrland.   Men på sikt kommer Västerbotten inte ha råd att driva sjukhuset själv, bland annat eftersom det lilla befolkningsunderlaget krymper, menar Tore Löwstedt, landstingsdirektör i Västerbottens läns landsting.  - Vi är ett litet landsting med 250000 invånare och vi står för hela innovationskapitalet. Den nuvarande utvecklingen är inte hållbar, det går inte särskilt länge till, säger han.  Söker annan form för ansvaret  För ungefär ett år sedan gav Norrlandstingens samverksamnämnd, där politiker från de fyra norrlandstingen ingår, ett utredningsuppdrag till tjänstemän i respektive landsting  att se över det framtida uppdraget för Nus. Nyligen gav utredarna en muntlig presentation för sina politiker av vad de kommit fram till så här långt.  - Vår idé bygger på att vi ska hitta en annan form för det gemensamma ansvaret för Nus. Vi bedömer inte att det är en hållbar modell i längden att ett landsting äger sjukhuset och säljer till de övriga, säger Tore Löwstedt, som leder utredningen.   Istället kan det bli aktuellt att driva Nus i stiftelseform, bolagsform eller som kommunalförbund - samtliga modeller med syfte att göra flera landsting till delägare.  Och sedan vill ni att staten ska vara den femte delägaren?  - Det har att göra med vilken form som sjukhuset kommer att drivas i. Men om vi vill ha forskning, undervisning och högspecialiserad vård i norra Sverige så måste alla samverkande parter, landstingen och staten, mobiliseras. Och ett statligt engagemang kan även vara att staten tillför resurser, säger Tore Löwstedt.  Nus har särskilda problem  Någon formell förfrågan om delägarskap eller ökat engagemang i Nus har inte kommit in till socialdepartementet. Samverkansnämnden har istället begärt fortsatt utredning av frågan, som ska redovisas för politikerna i september. Däremot har tjänstemän i samverkansnämnden presenterat sina idéer för utredare som ingår i den statliga översynen av den högspecialiserade vården.   Socialdepartementets utredare Per Bengtsson, som leder översynen, menar att Nus har särskilda problem att brottas med: sviktande befolkningsunderlag, stora avstånd och det faktum att det sker olyckor och akuta insjuknanden som kräver högspecialiserad vård även i glesbygd, vilket kräver långa transporter.   - Men ett statligt delägarskap är, som jag ser det, en avlägsen historia, säger Per Bengtsson.   Är det några andra landsting i Sverige som funderar kring ett statligt delägande av deras universitetssjukhus?   - Det är inga andra landsting som har aktualiserat den här typen av frågeställningar, säger Per Bengtsson.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev