Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Forskning

Svårt att acceptera sin schizofreni

Publicerad: 2 juni 2003, 11:37

Självmordsrisken hos schizofrena är störst en kort tid efter diagnostillfället. En anledning till detta kan vara att diagnosen i sig är svår att acceptera för patienten.


- Många läkare drar sig för att sätta diagnosen schizofreni. Jag tror att det beror på att det är en diagnos för livet och som är stigmatiserande, säger Johan Reutfors, AT-läkare i Gävle samt forskare vid Karolinska institutet i Solna, och ansvarig för en studie om självmord vid schizofreni i Stockholms län.   Den bygger på data från 7 906 personer som fick diagnosen mellan åren 1973 och 2000.  Svårt att uppskatta riskerna  - Självmord är den vanligaste orsaken till för tidig död hos dem med diagnosen schizofreni. Men det är svårt att kliniskt uppskatta riskerna och det finns ännu ingen användbar riskskala för detta, berättar Johan Reutfors.  Syftet med hans forskning är just att hitta dessa riskfaktorer.  Danska studier har visat att patienter med många och korta vårdtillfällen bakom sig, samt patienter som haft självmordsbeteende tidigare och är negativt inställda till behandling, löper större risk att begå självmord.  - Jag ska i fortsatta studier titta närmare på behandling, vårdmönster, medicinering, kön, ålder och sociala faktorer, berättar Johan Reutfors.  Enligt tidigare studier räknar man med att ungefär 10 procent av dem med schizofreni begår självmord under sin livstid. Det är en förhöjd risk med 15-20 gånger jämfört med resten av befolkningen.  Den ökade dödligheten kan, enligt Johan Reutfors, vara en följd av att antalet vårddagar för schizofreni har minskat med 64 procent under åren 1976 till 1994.  - Tidigare fick den som fått diagnosen vistas långa tider på sjukhus. I dag är behandlingsmetoderna andra och många medicinerar och lever ute i samhället. De vårdas bara på sjukhus under kortare perioder. Detta kan vara en riskfaktor.  Johan Reutfors studie visar att det främst är de mellan 20-29 år som ligger i riskzonen samt att risken är störst tiden efter diagnosen.

Från broar eller framför tåg  - Det är vanligt att självmordet görs i samband med det vårdtillfälle då patienten fått sin diagnos, att det är den sista journalanteckningen. 59 av de 112 schizofrena personer som tog sitt liv i Stockholms län under åren 1984-2000 gjorde detta inom ett år, säger Johan Reutfors.   38 av de 112 hoppade från broar eller framför tåg, medan 32 dog genom förgiftning.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News