Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fysioterapi

Fallpreventiva åtgärder ger omedelbara resultat

Publicerad: 8 december 2003, 12:06

Med hjälp av preventivt arbete kan risken för fall och höftfrakturer hos äldre minskas radikalt. Äldre som tar antidepressiva läkemedel riskerar att utsättas för fallolyckor dubbelt så ofta som andra. Det visar två studier från Umeå universitet.


Att äldre faller och får höftfrakturer ses av många som "normalt", något som hör till åldrandet. Men med förebyggande insatser kan riskerna för fallolyckor minskas. De äldre som, tillsammans med personalen inom äldrevården, genomgått ett särskilt program i fallprevention råkade ut för färre fall och skador. Där noterades tre lårbensfrakturer medan kontrollgruppen hade tolv.  - Det är första gången som vi tydligt kan se att fallpreventiva åtgärder har effekt hos denna grupp äldre, säger Lillemor Lundin-Olsson, sjukgymnast och medicine doktor vid Umeå universitet.  Studien omfattar knappt 400 äldre i särskilt boende. Av dessa fick hälften genomgå ett program med insatser på flera riskområden. Personalen gavs utbildning om fallproblematiken och det gjordes riskbedömningar på flera områden. De äldre som ansågs ha en stor fallrisk fick särskilda höftskyddsbyxor, som fördelar trycket från lårbenshalsen vid ett fall i sidled och som förebygger höftfrakturer.  Medicineringen är en av riskorsakerna till fallolyckorna bland äldre. Detta påvisar en annan studie vid Umeå universitet, som följt 223 patienter över 85 år. Totalt inträffade 241 fall hos 93 personer.  - De antidepressiva SSRI-preparaten är en riskfaktor, liksom neuroleptika och sömnmedel. Enligt denna senaste studie hade de som tog antidepressiva medel samt de som bodde på institution dubbelt så hög fallrisk, säger Kristina Kallin, allmänläkare och geriatriker samt doktorand vid enheten för geriatrik vid Umeå universitet.  Att SSRI-preparaten ökar risken för fallolyckor bland äldre har framgått även i tidigare studier, berättar hon.  - Nu kan vi säga att detta samband verkligen är fastslaget. Vi ser dock en tendens till att de nyare antidepressiva SNRI-preparaten, serotonin och noradrenalinåterupptagshämmare, som Efexor, inte ökar risken för fall. Detta är något som vi får följa upp i fortsatta studier.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev