Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fysioterapi

Försäkringskassorna ringer inte upp läkare

Publicerad: 14 september 2004, 09:27

Försäkringskassorna lever inte upp till kravet att kontakta läkare som på sjukintyget markerat att de vill ha kontakt med försäkringskassan. Nu kräver Riksförsäkringsverket skärpning.


På den nya sjukskrivningsblanketten, som infördes under 2003, kan läkaren kryssa för rutan "Kontakt med försäkringskassan önskas". Handläggaren på kassan ska i så fall, senast en vecka efter att han eller hon fått blanketten, kontakta läkaren. Men detta sker alltför sällan.  - Det här är ett tillkortakommande som jag har egen erfarenhet av. Det är mycket frustrerande. Här måste försäkringskassorna sopa rent framför egen dörr. Det är inte trovärdigt att ha med detta kryss på intyget om det inte leder till en kontakt från försäkringskassorna, säger Göran Blennow, försäkringsöverläkare på Riksförsäkringsverket.  Verket har, vid möten med ansvariga på kassorna, påpekat vikten av att de verkligen tar kontakt med läkare som visat att de så önskar.  - Fungerar inte detta är det enda alternativet att ta bort rutan, men idag känns det som en lite för drastisk åtgärd, säger Göran Blennow.  Samarbetet mellan sjukvården och försäkringskassan syftar till att snabbare ge patienten rätt rehabilitering och därmed också få ner sjukskrivningstalen.  Försäkringskassorna anser att kontakten mellan kassorna och primärvårdsläkarna håller på att förbättras.   - Vi svarar så gott vi kan, problemet är att handläggarna har svårt att nå läkarna, och tvärtom, säger Ronny Andersson, försäkringsläkare på Försäkringskassan i Skåne.  Har öppnat särskilda jourlinjer  Även på försäkringskassorna i Stockholm och Västra Götalandsregionen anser man att samarbetet med vården sakta men säkert håller på att ökas. I Stockholm har det öppnats särskilda jourlinjer där sjukvården snabbt kan nå handläggaren på försäkringskassan. Liknande lösningar är på gång även i andra delar av landet.  - Vi är fast beslutna att vi ska klara av att få igång en dialog med läkarna, och arbetar vidare med detta, säger Benny Wärnehall, försäkringsläkare vid försäkringskassan i Västra Götaland.  Sedan årsskiftet arbetar försäkringskassans handläggare med en checklista som ska skärpa granskningen av läkarnas sjukskrivningsintyg. Om intyget har för stora brister kan patientens sjukpenning komma att dras in.  - En patient vars läkare inte fyllt i till exempel symtombeskrivning och medicinskt tillstånd kan bli utan sjukpenning. Det måste framgå av intyget att det finns ett medicinskt tillstånd som förhindrar arbete, säger Göran Blennow.  2 000 har blivit utan sjukpenning  Hittills i år har närmare 2000 patienter blivit utan sjukpenning på grund av att läkarintyg inte godkänts av försäkringskassorna. Det är ungefär lika många som under andra halvåret 2003. Bland dessa finns även intyg som kan ha varit kompletta men där försäkringskassan gjort en annan bedömning än läkaren.  - Försäkringskassorna måste bli bättre på att återrapportera till läkarna när dessa har skrivit dåliga intyg. Man kan inte bara klaga på läkarna, de måste ju få veta att de har gjort fel, så att de får en chans att bättra sig, tycker Göran Blennow.  Det viktigaste med intyget är att det innehåller en medicinsk bedömning. Ibland uppkommer frågan om läkaren verkligen kan bedöma patientens arbetsförmåga och därmed ta ställning till sjukskrivningsgrad.  - Enligt patientjournallagen finns ingen skyldighet för läkaren att uttala sig om arbetsförmåga. En läkare som inte anser sig kunna bedöma arbetsförmågan ska således inte ge sig in i detta utan dokumentera vilka medicinska hinder som föreligger, säger Göran Blennow.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev