Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag16.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Fysioterapi

Fysisk aktivitet gav lägre risk att dö hos både kvinnor och män

Publicerad: 26 September 2003, 09:39

Fysisk aktivitet på fritiden ger ett längre liv. Den slutsatsen gäller både män och kvinnor från Köpenhamn som deltog i en studie som presenteras i American Journal of Epidemiology.


Forskarna Peter Schnohr, Henrik Scharling och Jan Skov Jensen från Bispebjerg universitetssjukhus, Köpenhamn, Danmark, undersökte hur fysisk aktivitet påverkade risken att dö hos 7023 friska män och kvinnor, 20-79 år gamla, i Köpenhamn.  Den fysiska aktiviteten bedömdes två gånger, först åren 1976-1978 och andra gången 1981-1983.  Män som vid båda tillfällena uppgav att de i måttlig eller hög omfattning ägnade sig åt fysisk aktivitet på fritiden, hade en relativ lägre risk att dö under studiens gång jämfört med de män som uppgav att de i liten omfattning ägnade sig åt fysisk aktivitet.  Den justerade relativa risken för män att dö var 29 procent lägre för perioden 1976-1978 och 39 procent lägre för 1981-1983. Motsvarande siffror för fysiskt aktiva kvinnor jämfört med lågaktiva var 36 procent respektive 34 procent lägre risk.  Det lönade sig också att öka sin fysiska aktivitet mellan de båda mättillfällena. De män som ökade sin fysiska aktivitet från låg till måttlig eller hög från det första till det andra mättillfället hade 36 procent lägre risk att dö än de som fortfarande var lågaktiva.  Författarna konstaterar att måttlig till hög fysisk aktivitet i princip minskar den relativa risken att dö för båda könen i alla åldrar hos vuxna.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev