Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fysioterapi

Kvinnorna i vården oftare sjukskrivna än männen

Publicerad: 19 december 2003, 15:21

Kvinnor förtidspensioneras fyra gånger så ofta som män och är långtidssjukskrivna dubbelt så ofta. Även arbetsskador är dubbelt så vanligt bland kvinnor. Det visar en ny avhandling av sjuksköterskan Lotta Dellve vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.


Arbetsskador och långtidssjukskrivningar ökade kraftigt hos personal inom vård och omsorg under 1990-talet. Lotta Dellve, som är verksam vid avdelningen för yrkesmedicin vid Sahlgrenska akademin, har studerat sambanden mellan vårdpersonalens ohälsa och faktorer på arbetsplatsen och i samhället, som påverkar hälsan. Hennes avhandling lades fram den 1 december.  I Lotta Dellves studier ingår samtliga vårdbiträden och undersköterskor som var anställda i den kommunala äldre- och handikappomsorgen under en femårsperiod. Totalt följdes 155 000 personer, varav 7 000 män. Det visade sig att i kommuner där en större andel av befolkningen arbetade deltid, var fler friska.  Undersökningen pekar på att det står illa till med åtgärder som kan få sjukskrivna tillbaka i arbete. Bara 2 procent av personalen fick rehabiliteringspenning eller arbetsrelaterad rehabilitering, trots att minst 20 procent var sjukskrivna längre än två dagar. Speciellt äldre anställda fick mycket lite rehabilitering. Endast 5 procent av dem som var sjukskrivna längre än två veckor återgick i arbete inom en månad.  Viktiga riskfaktorer för ohälsa var tung fysisk belastning och dåligt organiserat personalstöd. Ett exempel på sådan dålig organisation är att inte anställa vikarier vilket gör arbetssituationen pressad för de anställda.  Undersökningen visar också att många av de förtidspensionerade ville arbeta om de fick rehabilitering eller förändrade arbetsuppgifter. Men i de flesta fall fick det varken det ena eller det andra.  Lotta Dellve anser att arbetsgivarna har stora möjligheter att påverka denna dystra verklighet.  - Det är viktigt att utveckla organisationsformer som tillåter individuellt anpassad fysisk belastning. Deltidsarbete och kortare arbetstid bidrar till att fler är långtidsfriska, säger hon enligt ett pressmeddelande från Sahlgrenska Akademin.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev