Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

fredag07.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Fysioterapi

Många läkare slarvar när patienter sjukskrivs

Publicerad: 14 mars 2006, 12:49

Såväl primärvård och företagshälsovård som privatläkare slarvar när de sjukskriver. Vid samtliga 362 mottagningar som granskats av Socialstyrelsen fanns brister i journalföring och intyg.


Socialstyrelsen har i tre projekt granskat hur sjukskrivningsprocessen går till på 194 primärvårdsmottagningar, 81 företagshälsovårdsenheter samt hos 87 privatpraktiserande ortopeder och psykiatrer.  Överlag finns stora brister när det gäller journalföring och kvaliteten på sjukintygen. Inte någon mottagning skötte detta på ett fullgott sätt.

Runt 30 procent av sjukintygen var till exempel ofullständiga i beskrivningen av hur sjukdomen begränsade arbetsförmågan.  Trots detta säger läkarna själva, i intervjuer, att de har goda kunskaper i försäkringsmedicin.

- Den kunskap som finns i teorin kanske inte alltid får genomslag i det praktiska arbetet, säger Katarina Arvidsson, som varit projektledare för Socialstyrelsens omfattande tillsyn och granskning av sjukskrivningsprocessen.

Tidigare kritik mot primärvården  Tre rapporter som beskriver hur primärvård, företagshälsovård och privatpraktiker arbetar med sjukskrivningsprocessen lämnas till regeringen i dag, onsdag den 15 mars.

Dagens Medicin har tidigare berättat om den del av projektet som rör de 194 primärvårdsmottagningarna, se Dagens Medicin nr 35/04. Redan då konstaterades att vårdcentralerna var dåliga på att följa upp långtidssjuka patienter och att det saknades rutiner för hur dessa patienter ska få en effektiv vård och snabb rehabilitering.

Under 2005 granskade Socialstyrelsen företagshälsovården samt privatpraktiserande psykiatrer och ortopeder.

- Det märktes att det då fanns en större förståelse för sjukskrivningsfrågorna. Jag tror att sjukskrivningsdebatten spelat en viss roll för att öka medvetenheten och vill därför inte dra några långtgående slutsatser om skillnaderna mellan de olika verksamheterna, säger Katarina Arvidsson.

Men enligt det PM som sammanfattar de tre projekten, med intervjuer med hundratals läkare samt granskningar av 2 000 journaler, finns det stora skillnader mellan de olika verksamhetsformerna, bland annat i förmågan att bedöma patientens arbetsförmåga.

Patientens berättelse avgjorde  Störst kunskap om patientens arbetsförhållanden ansåg sig läkarna inom företagshälsovården ha. Bland läkarna på vårdcentralerna sade knappt hälften att de kunde bedöma på vilket sätt nedsättningen av funktionsförmågan påverkade arbetssituationen. Här var det oftare patientens egna subjektiva beskrivning som avgjorde om läkaren skulle sjukskriva eller inte.

Företagshälsovården är bättre än övriga på att få igång rehabiliteringsarbete. Där genomgick 50 procent av de långtidssjukskrivna rehabilitering, medan motsvarande siffra för patienter på vårdcentraler och privatmottagningar var 30 procent.

Ett stort problem för primärvården är att bedöma patienter med symtomdiagnoser som utan synbara fynd har besvär med rörelseorganen samt har psykiska problem. Men även privatpraktiserande specialister i psykiatri och ortopedi berättar att de upplever samma sak.

Socialstyrelsen kommer under året att i samarbete med Försäkringskassan utveckla ett beslutsstöd för sjukvården att använda sig av i samband med sjukskrivningar.

Cecilia Bohlin

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev