Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fysioterapi

Ramipril gav lägre dödlighet än andra ACE-hämmare

Publicerad: 2 augusti 2004, 07:59

Olika ACE-hämmare kan ha olika effekt på dödligheten efter en akut hjärtinfarkt. I en kanadensisk studie gav ramipril, som i Sverige säljs under produktnamnen Triatec och Pramace, en lägre dödlighet under det första året efter en akut hjärtinfarkt än de flesta andra läkemedel i gruppen.


Det finns många randomiserade studier som visar att olika ACE-hämmare förbättrar överlevnaden efter en hjärtinfarkt. Men det finns inga studier där olika läkemedel i gruppen har ställts mot varandra. En fråga är om det finns en klasseffekt hos ACE-hämmare eller om de enskilda läkemedlen ska betraktas var för sig.  Forskare från Montreal General Hospital, Jewish General Hospital och McGill University, Montreal, Quebec, Kanada, sammanställde data för 18 453 patienter från 109 sjukhus i provinsen Quebec. De var minst 65 år och skrevs ut från sjukhus efter att ha vårdats för en akut hjärtinfarkt.  7512 av patienterna fick en ACE-hämmare utskriven inom 30 dagar efter utskrivningen från sjukhus och fortsatte att använda samma läkemedel i minst ett år. Samband mellan det kliniska utfallet och enskilda läkemedel beräknades. Data justerades för bland annat demografiska, kliniska, fysiska faktorer.  Jämfört med ramipril hade användare som fick enalapril (Renitec) 1,47 gånger högre risk att dö inom ett år. De som tog fosinopril (Monopril) hade 1,71 gånger högre risk att dö inom ett år. För kaptopril (Capoten) och quinapril (Accupro) var riskökningen 1,56 respektive 1,58 gånger. För lisinopril (Zestril) fanns en trend mot 1,28 gånger ökad risk, men den var endast på gränsen till statistiskt säkerställd. För perindopril (Coversyl, som är godkänt men inte tillgängligt på den svenska marknaden enligt Fass) var risken likvärdig med ramipril.  En begränsning i studien är att databasen inte innehöll detaljerad klinisk information. Artikelförfattarna skriver att faktorer som inte mätts kan ha inneburit att patienters olika risk påverkat förskrivningen i en riktning som studien inte kan visa. Med dessa begränsningar konstaterar de att ramipril gav en lägre risk att dö inom ett år än de flesta andra ACE-hämmare.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev