Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag28.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Fysioterapi

Stopp för 100 nya försäkringsläkare

Publicerad: 14 Oktober 2002, 11:46

Miljöpartiet tänker stoppa regeringens och vänsterpartiets budgetuppgörelse om att anställa 100 nya försäkringsläkare.


- Vi vill inte ha mer kontroll av de sjukskrivna, utan vill satsa på förebyggande vård i stället, säger Kerstin-Maria Stalin, mp:s ledamot i socialutskottet.  I veckan inleder miljöpartiet förhandlingar med regeringen om den budget som ännu bara s och v står bakom.  - I stället för att öka kontrollen av de sjukskrivna genom att anställa 100 försäkringsläkare vill vi att man satsar på fler läkare på vårdcentralerna, säger Kerstin-Maria Stalin.  - Läkarna bör få mer tid för patienterna och utbildas, så att man tidigt, redan första dagen, kan ta itu med sjukskrivningarna. När folk redan är långtidssjukskrivna är det mycket svårare för dem att återvända till arbetet.  Mp ställer sig även tveksamt till regeringens och vänsterpartiets förslag i budgeten om att läkare med fördjupade kunskaper i försäkringsmedicin ska bedöma den sjukskrivnes arbetsförmåga i vissa fall.  Det handlar om när sjukskrivningen har pågått längre än åtta veckor och varken den behandlande läkarens medicinska utredning eller arbetsgivarens rehabiliteringsutredning ger försäkringskassan tillräckliga kunskaper om sjukskrivningen ska fortsätta eller om vilka rehabiliteringsinsatser som behövs.  - Vi är inte nöjda, utan tänker försöka göra något åt de här skrivningarna. Vi måste vara på alerten så att det inte blir en kontrollapparat av de sjukskrivna i alla fall. Det är ett minimikrav att den extra läkaren träffar patienten, säger Kerstin-Maria Stalin.  Ser det som en detaljreglering  Även Läkarförbundet kritiserar förslaget om att en andra läkare ska bedöma längre sjukskrivningar.  - Det är en onödig detaljreglering. Det är bättre att satsa på att varje läkare får ordentligt med tid för sina patienter, säger Läkarförbundets ordförande Bernhard Grewin.  Mp kräver också preciseringar om hur de extra 500 miljonerna till försäkringskassorna ska användas.  - Vi vill vara säkra på att det mesta av pengarna går direkt till handläggare som arbetar med rehabilitering, säger Kerstin-Maria Stalin.  En rad andra förslag i budgeten för nästa år rör sjukvården och landstingen:  *Läkare som skriver ut sjukintyg ska få en kortare utbildning i försäkringsmedicin från våren 2003, de läkare som ska ge ett andra omdöme om sjukskrivningen efter åtta veckor ska gå en påbyggnadsutbildning i försäkringsmedicin, utbildningen i försäkringsmedicin ska stärkas under hela läkarutbildningen.  *Lagen ändras så att deltidssjukskrivning alltid blir utgångspunkten - om patienten inte kan arbeta alls måste läkarintyget utförligt motivera varför.  *Vetenskapsrådet får 252 miljoner kronor mer år 2003, anslaget till vårdutbildningarna höjs med 194 miljoner kronor för att stärka utbildningens vetenskapliga grund och öka forskningsaktiviteten, Rättsmedicinalverket får 12 extra miljoner kronor för att avhjälpa bristen på utbildade rättsläkare och utveckla verksamheterna med rättspsykiatriska undersökningar.  *Sysselsättningsstödet på 3 miljarder kronor till kommuner och landsting förlängs till år 2003, landstingen får 3 miljarder kronor för att förverkliga den nationella handlingsplanen och 1,25 miljarder kronor för att korta köerna. Kommunerna och landstingen får, liksom 1999-2002, 1,3 miljarder kronor i extra skatteintäkter från staten. Omställningsbidrag till landsting med stor befolkningsminskning utgår även de kommande två åren, dessutom slipper kommuner och landsting avgiftshöjningar på 1 miljard kronor per år när kommunkontosystemen ändras.  *2 miljarder kronor av sjukpenningen avsätts för politisk och finansiell samordning (Finsam).

dm red

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev