Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal Hälsa

Coronakommissionen: Regeringen bär ansvaret

Publicerad: 15 december 2020, 13:52

Bristerna inom äldreomsorgen har varit kända sedan länge, menar kommissionen.

Foto: Maxim Thoré/Bildbyrån

Nu konstaterar coronakommissionen i sin första delrapport att Sverige har misslyckats med att skydda de äldre – och att nuvarande och tidigare regeringar bär ansvaret.

Ämnen i artikeln:

Det nya coronavirusetCovid-19SocialstyrelsenFolkhälsomyndigheten

T


Fler än 7 000 personer med diagnosen covid-19 har hittills avlidit i Sverige, varav nästan 9 av 10 var 70 år eller äldre. De allra flesta hade vård och omsorg i någon form – nästan hälften på ett särskilt boende för äldre.

I somras tillsatte regeringen en kommission för att granska Sveriges hantering av coronapandemin. I den första delrapporten konstaterar kommissionen att åtgärderna för att minska smittspridningen i äldreomsorgen kom för sent och att de även var otillräckliga.

”Oförberedd och illa rustad”

I rapporten står att äldreomsorgen var ”oförberedd och illa rustad att hantera en pandemi”. Bristerna inom äldreomsorgen har varit kända sedan länge, menar kommissionen.

”För dessa brister bär den sittande regeringen – liksom de tidigare regeringar som haft denna kunskap – det yttersta ansvaret”.

Regeringen styr riket, konstaterar kommissionen, och borde därför ha tagit ”de initiativ som behövts för att äldreomsorgen skulle stå bättre rustad för en kris av detta slag”.

Både Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen får sig också en känga för att förhållandena på äldreboenden inte uppmärksammades tidigare.

”I synnerhet då det redan fanns kunskap om att sjukdomen var särskilt allvarlig för den gruppen. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen borde omgående ha lagt mera vikt vid förhållandena på särskilda boenden”, skriver kommissionen.

”Orimligt lång tid”

Dessutom tog det enligt kommissionen orimligt lång tid att klarlägga och konstatera äldreomsorgens behov av skyddsutrustning. Trots att problemen uppdagades i början av februari, var det först i slutet av april som Socialstyrelsen hade en klarare bild av läget i kommunerna. Då hade smittan för länge sedan tagit sig in på de särskilda boendena.

Äldreomsorgens problem måste åtgärdas, anser kommissionen. Bland annat måste riksdag och regering se över vad som är en tillräcklig bemanning på särskilda boenden och i hemtjänsten, inte minst vad gäller vård och behandling av demenssjuka.

Även arbetsgivarna måste förbättra sig, anser kommissionen. Det gäller till exempel att se över hur många anställda en chef ansvarar för. Andra punkter som pekas ut är anställningstrygghet och kontinuiteten i personalen. Andelen timanställda måste kraftigt minska, anser kommissionen.

”När det gäller kompetensnivån inom äldreomsorgen skiljer sig personalens yrkesmässiga sammansättning tydligt åt mellan de nordiska länderna. Sverige sticker dessvärre inte ut i positiv bemärkelse”, skriver kommissionen i betänkandet.

Medicinsk kompetens behövs

Diskussionen om dödsfallen i äldreomsorgen är brännhet och i november riktade Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) skarp kritik mot att många äldre på äldreboenden inte fått vård och behandling utifrån sina individuella behov under pandemin.

En av slutsatserna som kommissionen drar är att den medicinska kompetensen måste förstärkas inom äldreomsorgen.

Till exempel genom att sjuksköterskekompetens som huvudregel bör finnas på plats på varje särskilt boende, dygnet runt under veckans alla dagar. Dessutom bör kommunerna genomföra språkutbildningsinsatser för omsorgspersonal som saknar tillfredsställande språkkunskaper.

En sådan nödvändig ambitionshöjning kan kräva stöd av statliga insatser, konstaterar kommissionen.

Coronakommissionen

Kommissionen ska granska Sveriges hantering av coronakrisen och tillsattes av regeringen den 30 juni. Ordförande är förra justitierådet Mats Melin.

Ledamöterna i Coronakommissionen är Shirin Ahlbäck Öberg, docent och universitetslektor i statskunskap, Ann Enander, professor i ledarskap vid Försvarshögskolan, Vesna Jovic, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, Camilla Lif, präst, Torsten Persson, professor i nationalekonomi, Göran Stiernstedt, läkare och ordförande för Karolinska Institutet, samt Mats Thorslund, professor i socialgerontologi.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2022.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev