Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal Hälsa

Kulturell förståelse viktig del av läkarjobbet

Publicerad: 18 april 2005, 08:42

I mötet med människor från andra kulturer sätts läkarens förmåga att skifta perspektiv på prov. För att klara detta krävs ofta mycket träning.


Läkare träffar ofta människor från andra kulturer, med andra normer och uttryckssätt. Att lära sig att förstå och tolka dem rätt kräver lyhördhet.

Karin Sharma arbetar med interkulturell kommunikation för internationella företag, däribland SAS. På AT-stämman förklarar hon att det som är till synes självklart i den egna kulturen kan tolkas på ett helt annat sätt av den som är van vid andra normer.

- För att kommunicera med människor från andra kulturer krävs en förmåga att åtminstone förstå att den egna kulturen är  begränsad, att det finns andra sätt att tänka och uttrycka sig på, bortom den egna förståelsehorisonten. Det är i alla fall en början, säger hon.

Fyra kulturella gruppar  Lite förenklat delar Karin Sharma in kulturerna i fyra olika grupper. Medvetenhet om dessa grupperingar kan fungera som verktyg, en "skiftnyckel", som gör det lättare att förstå och bemöta människor när de agerar utifrån respektive kultur.

Den första gruppen kallar hon Action, det är människor med behov av information som vill ha svar på vad saker innebär. Amerikanare, nya zeeländare och kanadensare hör ofta hit.  Den andra gruppen är de processinriktade, som vill hålla processen igång, men som inte nödvändigtvis måste nå ett mål. Hit hör bland annat svenskar och tyskar. Gruppen kallad "People" är de som i första hand vill veta vem som har ansvar och befogenheter, namn, roll, titel, mandat.

- Detta är den största gruppen med majoriteten av alla kulturer, Latinamerika, arabvärlden och Asien, säger Karin Sharma.

Läkarens förståelse viktig  Den sista gruppen är "Idea", människor som ofta uppfattas som besvärliga. De vill veta varför något är som det är, vilka argument som motiverar det ena eller andra. "Idea"-gruppen är norm i framför allt den franska kulturen, enligt Karin Sharma.

- Som läkare är det bra om man lär sig att läsa och förstå människors olika behov, oavsett hur de gestikulerar eller agerar. Det är halva behandlingen, menar Karin Sharma.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev