Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal Hälsa

Läkare signerar allt fler recept utan att se patient

Publicerad: 16 maj 2006, 13:36

Sjuksköterskor gör allt oftare ordinationer och skriver ut recept som läkaren signerar utan att själv ha träffat patienten. Detta förekommer nu även inom slutenvården, enligt Vårdförbundet som kräver ändrade regler.


I dag får distriktssköterskor inom primärvården och den kommunala äldrevården skriva ut recept på vissa läkemedel, som till exempel ögondroppar, laxermedel och värktabletter. Sedan 2001 kan även sjuksköterskor inom den kommunala vården få begränsad förskrivningsrätt, om de genomgått en kompletterande kurs i farmakologi. All övrig förskrivning ska göras av läkare.

Men i praktiken ser det annorlunda ut.  - Det är supervanligt att sjuksköterskor skriver recept. Jag är så fascinerad av att detta bara fortgår år efter år och att det blir allt vanligare, säger Anette Richardson, förbundsombudsman på Vårdförbundet.

På besök hos medlemmar ute i landet har hon sett att det blivit mer regel än undantag att sjuksköterskor gör ordination och skriver recept som läkaren bara skickar iväg som e-recept eller skriver under utan att ha träffat patienten. Sjuksköterskan kan också ha fått recept som redan är underskrivna av läkarna in blanco. Bilden bekräftas när Dagens Medicin ringer runt till några av Vårdförbundets lokalavdelningar samt till myndigheter och organisationer.

Att sjuksköterskor får läkarens förtroende att sköta viss förskrivning på egen hand har förekommit länge, men är ingenting som man talat högt om eftersom det bryter mot förskrivningsföreskrifterna.  - Men nu börjar man tala mer öppet om det. Jag hör detta mer och mer, även på vårdavdelningar inom slutenvården, säger Anette Richardson.

Vårdförbundet tycker att sjuksköterskor med särskild kompetens bör få rätt att skriva ut läkemedel, exempelvis diabetessköterskor med egen mottagning. Därför vill förbundet nu snabbt få en förändring i föreskrifterna.  - Socialstyrelsen måste titta över förskrivningsföreskrifterna och anpassa dem efter verkligheten och formalisera dem med hänsyn till patientsäkerheten, säger Anette Richardson och får medhåll från flera av förbundets lokalavdelningar.

I de landsting som har infört  e-recept minskar den rena in blanco-  förskrivningen. I stället sköter sjuksköterskan ordination och inskrivning på den elektroniska blanketten som läkaren sedan klickar iväg till apoteket. I vilken grad läkaren verkligen går igenom receptet innan det skickas varierar.  - Jag kan efter att ha träffat en patient tre gånger föreslå att denne behöver ett SSRI-preparat mot depression och göra en "för-förskrivning" som läkaren skickar iväg till apoteket utan att ha träffat patienten. Läkaren förlitar sig helt på det jag har gjort, berättar Barbro Moliis, sjuksköterska inom psykiatrin i Kalix.

Socialstyrelsen har tillfrågats om förskrivningsrutinerna i Norrbotten är i enlighet med föreskrifterna. Myndigheten har inte haft något att invända, även om den ser risker.  - Begreppet "för-förskrivning" är inget vedertaget begrepp som Socialstyrelsen står bakom. Men det är ju alltid läkaren som har ansvar för receptförskrivningen och det är alltid denne som har sista handen vid receptet innan det skickas iväg. Vi har påpekat att verksamheten inte får tumma på patientsäkerheten på grund av personalbrist, säger Thomas Tegenfeldt, chef för Socialstyrelsens tillsynsenhet i Umeå.

Att rutinerna för förskrivning av läkemedel blivit "lösare i kanten" är även allmänt känt på Socialstyrelsen centralt, se tidigare artiklar i bland annat Dagens Medicin nr 24/05.  - Vi får samtal om detta från både läkare och sjuksköterskor som efterlyser en reglering av föreskrifterna, säger Gunilla Hulth-Backlund, chef för Socialstyrelsens enhet för medicinsk kvalitetsutveckling.

En tänkbar lösning är att verksamhetschefen avgör vilken förskrivningsrätt enskilda sjuksköterskor har. Frågan utreds på Socialstyrelsen.  Men Läkarförbundet är skeptiskt till att ge sjuksköterskor rätt att förskriva läkemedel och tar helt avstånd från in blanco-förskrivning.  - Att detta blir vanligare är oacceptabelt. Man kan fråga sig om läkarna vet vad det innebär, de utsätter patienten för risker och bryter mot föreskrifterna, säger förbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev