Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal Hälsa

Många färdigbehandlade patienter kvar på sjukhus

Publicerad: 7 maj 2008, 14:25

7,6 procent av vårdplatserna på svenska sjukhus upptas av patienter som inte längre behöver sluten vård. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.


Hösten 2007 genomförde SKL och Socialstyrelsen under en dag en kartläggning av hur många av vårdplatserna på landets sjukhus som upptogs av utskrivningsklara patienter.

1 319 sådana patienter identifierades, att jämföra med 1 155 vid den senaste mätningen som gjordes hösten 2004.

I mer än hälften av fallen väntade patienten på en korttidsplats i kommunen. Kommunerna har fem dagar på sig att upprätta en vårdplan för personer som behöver fortsatt vård när de skrivs ut från sjukhuset.

6 procent av de utskrivningsklara hade varit färdigbehandlade i mer än två veckor.

Den 1 juli 2003 ändrades lagen om kommunernas betalningsansvar för viss
hälso- och sjukvård. I januari 2006 trädde också nya föreskrifter som innebär ökade krav på samverkan mellan kommuner och landsting när patienter skrivs in och ut i landstingens slutenvård i kraft.

I rapporten dras slutsatsen att det behövs fortsatt lokalt utvecklingsarbete för att vårdplanerna ska motsvara lagens intentioner och Socialstyrelsens föreskrifter.  Innehållet behöver struktureras och i många fall saknas mål och uppföljning av planen , skriver rapportförfattarna.  

För att underlätta det lokala arbetet efterlyser de nationella initiativ som gemensamma termer och begrepp och olika former av checklistor eller goda exempel på vad som kan anses vara väsentlig information i samband med vårdplanering.

Läs rapporten på SKL:s hemsida

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev