Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

söndag09.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Kommunal Hälsa

Minskat detaljstyre kan lindra sjukvårdsdepression

Publicerad: 27 november 2002, 15:38

Utmattningsdepression med malignt organisatom. Så lyder professionens diagnos på svensk sjukvård. Detta var budskapet från Riksstämmans allmänna möte som diskuterade den akut sjuka vården i frånvaro av sjukvårdsminister Lars Engqvist. På en punkt kunde deltagarna enas om en lösning på sjukvårdens problem - ta bort den politiska detaljstyrningen.


EGET RECEPT. Låt sjukvården produceras av självständiga företag, utan politisk detaljstyrning, men finansierade av landstingsskatten och sjukförsäkringen. Detta är lösningen på sjukvårdens akuta problem, enligt den modell som överläkare Ola Stenqvist, lanserade på Riksstämmans allmänna möte i går, onsdag.  Foto: Magnus Gotander  ...................................................  En minskning av antalet vårdplatser med 45 procent och en minskning av antalet vårddagar med 30 procent. Vårdtiden har halverats för patienter över 80 år. Det är några fakta från de senaste tio åren i svensk sjukvård, som presenterades vid onsdagens allmänna möte på Riksstämman, med rubriken Akut sjuk vård.  - När den 87-åriga damen frågade mig om jag verkligen tyckte att hon skulle gå hem samma dag efter operation för att vårda sin demente make, kunde jag trots mångårig skolning i hänsynslöshet inte annat än ge henne ett gott råd: "Håll i er i sängen. För än så länge har man inte slängt ut folk handgripligen!"  Orden är Ola Stenqvists, överläkare och anestesiolog vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och en av paneldeltagarna på mötet.  Hans beskriver hur läkare och vårdpersonal har blivit utbrända, sökt sig till andra yrken eller gått i en slags inre exil där man är mer fysiskt än mentalt närvarande.  Ola Stenqvists förslag till åtgärder handlar om att öka personalens egenkontroll, via en organisation där sjukvården produceras av självständiga företag utan politisk detaljstyrning, men solidariskt finansierade.  I hans förslag till finansiering ingår också att landstingsskatten ska kompletteras med pengar från sjukförsäkringssystemet.  Växande gap  Dag Lundberg, professor i anestesiologi vid Universitetssjukhuset i Lund, och moderator för det allmänna mötet, pekade på fyra paradoxer som står i motsats till de snabbt växande möjligheterna till behandling:  * Allt fler desillusionerade läkare  * Fler oroliga friska  * Större intresse för alternativ medicin  * Galopperande kostnader för sjukvården.  - Det växande gapet mellan behov och resurser, de ökande medicinska möjligheterna och den bristande tiden för reflektion har fått konsekvenser för patientarbetet, säger Dag Lundberg.  Han berättade att socialminister Lars Engqvist tackat nej till medverkan vid mötet, med motiveringen att han inte kände igen sig i rubrikens beskrivning av situationen i dagens sjukvård.  Även om ilskan och bitterheten mot sjukvårdspolitiker i allmänhet hängde tung i lokalen, lyckades framför allt Carola Lemne, vd för Danderyds sjukhus vända perspektivet till ett något mer hoppfullt.  - Vi måste fråga oss hur vi kan vända en ledsen läkare till en lyckad lagledare. En del av våra problem bottnar i en föråldrad läkarroll som präglats av ett skråsystem, menade Carola Lemne.  Hon exemplifierade med att den gamla läkarrollen lider av en ledarskapsparadox.  Enligt den behöver en läkare egentligen ingen chef eftersom det är i möte mellan honom och patienten som det viktiga sker. Men om det ska finnas chefer, så måste de åtminstone vara en läkare. Men en chef som bara gör oviktigt administrativt arbete är ju egentligen ingen riktig läkare. Samtidigt vill de flesta läkare bestämma!  Carola Lemne tror att omvärldens förväntningar på sjukvården kommer att öka, att de kroniska sjukdomarna fortsätter att öka, liksom behandlingsmöjligheterna. Samtidigt kommer ekonomin att vara fortsatt ansträngd, medan läkarens arbete blir än mer komplext och kraven på effektivitet och öppenhet ökar.  - Detta gör att den traditionella läkarrollen måste vidgas. Vi behöver lära oss att kommunicera bättre så att patienternas egna insatser kan öka. Den medicinska utvecklingen gör att vår samordnings- och samarbetskompetens blir allt viktigare. Den enskilda läkaren klarar allt mindre helt själv.  Carola Lemne höll med övriga talare om att en ökad egenkontroll är avgörande för att komma vidare, och att den politiska detaljstyrningen måste bort från sjukvården. Danderyds erfarenheter som landstingsägt bolag är att ett ökat personligt ansvar och en ökad tydlighet har lett till att personalen upplever ökad vi-känsla och ett ökat gemensamt ansvar.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev