Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lördag10.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Kommunal Hälsa

Rekordmånga nya läkare kan få landsting att varsla

Publicerad: 16 April 2008, 13:18

På bara ett år har Sverige fått rekordmånga nya landstingsanställda läkare – nästan 1 000 personer.


I den nya statistiken från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är det svårt att se att svensk sjukvård nu genomför privatiseringar och besparingar.

I stället för att krympa sin läkarstab ökar landstingen antalet månads­avlönade läkare. Totalt arbetade vid årsskiftet 2007/2008 28 613 läkare inom landstingen, vilket är en ökning med 922 personer jämfört med året före.

Enligt den statistik som SKL sedan 1993 redovisat över an­talet landstingsanställda läkare, har ökningen aldrig tidigare varit så kraftig som mellan 2006 och 2007. Den är nästan dubbelt så stor jämfört med tidigare år.

Landstinget i Östergötland är det landsting som ökat antalet anställda läkare mest, med 7,3 procent, från 1 291 till 1 385.

- Sjukvården har helt klart gjort överanställningar av an­talet läkare det senaste året. Nu måste vi återanpassa kostymen till den vi hade 2005 och 2006, säger Agneta Westerdahl, personal­direktör i Landstinget i Öster­göt­land.

De överanställningar som har gjorts, inte bara på läkarsidan, har lett till att Landstinget i Östergötland nu infört totalt anställningsstopp för alla yrkesgrupper inom sjukvården. Landstingsledningen utesluter inte att det kan komma att bli frågan om varsel.

- Det tråkiga med en sådan åtgärd är att detta kommer att drabba de unga så det är något som vi vill försöka undvika, säger Agneta Westerdahl.

”Fel” verksamheter anställer
De verksamheter som har anställt läkare är inte de som har rekryteringsproblem, som psykiatrin och primärvården. Tvärtom.

- Vi ser i stället att verk­sam­heter som redan har det bra ställt har anställt ytterligare. Därför påverkas heller inte vårt behov av hyrläkare, det är tyvärr lika stort som tidigare, säger Agneta Westerdahl.

Hon har ingen enkel förklaring till varför verksamheterna har anställt i för hög omfattning. Men hon tror att de sett om sitt hus inför de väntade pensionsavgångar som kommer på läkarsidan från 2012.

– Flertalet av de läkare som anställts är ST-läkare som ska kunna täcka upp vid ett kommande generationsskifte. Detta har lett till att vi nu har ett mycket pressat ekonomiskt läge.

Västmanland tappar
SKL har ännu inte analyserat statistiken, men Barbro Emriks­dotter, utredare på avdelningen för lärande och arbetsmarknad, reagerar på den kraftiga ökningen och kommer att titta närmare på den.

– Rekryteringsbehovet brukar ju vara större än tillgången och normalt sett så har vi sett en ökning av antalet landstingsanställda läkare med runt 500 varje år, så denna ökning på över 900 är onekligen intressant. 200 av anställningarna är, så vitt jag vet, en utökning av antalet ST-läkare, säger hon.

Störst tapp av antalet anställda läkare visar Landstinget Västmanland, som hade närmare 4 procent färre anställda läkare under 2007 än 2006.

Bland de fyra Norrlandslandstingen, som har problem med läkarrekryteringen, redovisar Västernorrland en minskning med 2,4 procent, och Norrbotten ett litet tapp på 0,6 procent.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev