Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal Hälsa

Statiner kan ha givit inflammation i bukspottkörteln

Publicerad: 6 augusti 2002, 13:35

Tre fall av akut pankreatit, inflammation i bukspottkörteln, hos patienter som behandlats med kolesterolsänkaren Lipitor (atorvastatin) har på kort tid rapporterats till Läkemedelsverkets regionala biverkningsenhet i Göteborg. Myndigheten betraktar fallen som allvarliga.


Enligt en rapport från Läkemedelsverket finns det i åtminstone två av fallen skäl att misstänka ett samband mellan sjukdomstillståndet och behandlingen med atorvastatin. Tiden mellan insättandet av behandling och insjuknandet var kort, och man hittade ingen annan trolig orsak till sjukdomen.  I det tredje fallet var bilden oklar, patienten hade behandlats i två år med en hög dos atorvastatin, och sjukdomsbilden var komplicerad.  De tre patienterna hade samtliga vårdats på samma kirurgiska klinik i Västsverige. När behandlingen med atorvastatin sattes ut upphörde symtomen och patienterna kunde skrivas ut från sjukhuset.   I Fass angavs pankreatit tidigare som en sällsynt biverkan (färre än ett fall på 1000 patienter) hos både Lipitor och dess konkurrent Zocord (simvastatin). I den senaste utgåvan av Fass har dock texten för Lipitor ändrats till att pankretit är en "mindre vanlig" biverkan - ett fall på 100-1000. För Zocord har texten inte ändrats.   I det svenska biverkningsregistret finns tidigare fyra fall av pankreatit rapporterade i samband med statinbehandling, ett fall med Lipitor och tre fall med Zocord. Eftersom de tre nu aktuella fallen krävde sjukhusvård, i ett fall på intensivvårdsavdelning, betraktrar Läkemedelsverket fallen som allvarliga och uppmanar förskrivarna att rapportera alla fall av misstänkt läkemedelsutlöst pankreatit.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev