Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal Hälsa

Svårt att begripa kvalitetsregistrens hemsidor

Publicerad: 7 februari 2006, 14:54

Kvalitetsregistrens hemsidor vänder sig i första hand till de redan insatta. För övriga är de svåra att förstå och har brister i informationen, enligt en sammanställning som Info-VU-projektet har gjort.


Av 27 hemsidor som har utvärderats presenterade bara sex statistik på de webbsidor som var nåbara för besökaren. Vilka kvalitetsindikatorer som användes vid mätningar och jämförelser visades bara av fyra register.

- Registren finansieras ju av staten och det måste finnas intresse bland professionen av att också ha en kommunikation med patienterna. Därför är det viktigt att kvalitetsregistren på sina hemsidor ger allmänheten bättre förutsättningar att sätta sig in i och tolka det material som presenteras där, säger Birgitta Eriksson, projektledare för granskningen på Socialstyrelsen.

Info-VU står för informations- och verksamhetsuppföljning och är ett projektet som drivs av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting. Projektets syfte är bland annat att förbättra kommunikationen mellan vårdgivarna samt bygga upp jämförbara verksamhetsuppföljningar.

Sidorna måste bli öppnare  En grupp inom projektet har tittat närmare på kvalitetsregistrens hemsidor för att få en uppfattning om hur de lever upp till EU:s rekommendationer för hälsorelaterad information på internet.

Granskningen visar att kvalitetsregistren inte verkar vara särskilt intresserade av att dela med sig av sina kunskaper till en bredare allmänhet.

I ett brev till kvalitetsregistren skriver Info-VU-projektets arbetsgrupp att sidorna måste bli öppnare och ärligare om hemsidornas syfte och mål. Även om de i första hand riktar sig till professionen är det lämpligt att tydligt ange vad hemsidorna är till för.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News