Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kongresser

Ännu mer lovande resultat vid melanom

Publicerad: 1 juni 2013, 11:30

Asco 2013 Tre studier med bland annat nya immunterapier pekar på nya möjligheter att behandla avancerade former melanom i huden och i ögonen.


Ämnen i artikeln:

ASCO

Årets Asco-kongress bjuder på flera lovande fynd när det gäller nya behandlingar av sena stadier av maligt melanom. Under lördagen lyfte programkommittén fram tre studier med sådana resultat:

■ En fas 2-studie med 245 patienter visar att tillägg av det immunstimulerande ämnet GM-CSF till behandling med antikroppen ipilimumab (Yervoy) ger en förbättrad överlevnad. Efter ett år var 69 procent av patienterna i livet bland dem som randomiserats till kombinationsbehandlingen, jämfört med 53 procent bland dem som bara fått ipilimumab. Vidare drabbades patienterna som fått kombinationsbehandlingen av färre biverkningar. Två patienter som fick GM-CSF avled på grund av möjliga biverkningar, jämfört med sju patienter bland dem som bara fått ipilimumab. GM-CSF används sedan flera år som läkemedel vid olika cancersjukdomar.
 ■ En längre fas 1-studie med 107 patienter visar att den experimentella antikroppen nivolumab tycks minska tumörbördan med minst 30 procent hos 31 procent av deltagarna. Nivolumab blockerar receptorn PD1 på immunceller, vilket gör dem mer benägna att angripa tumörvävnad. Patienterna i studien hade tidigare genomgått flera andra behandlingar utan att tumörtillväxten kunde stoppas. Enligt forskarna antyder medianöverlevnaden på upp 21 månader läkemedlet har bättre effekt än andra nyligen godkända läkemedel mot melanom.
 ■ En fas 2-studie visar att den experimentella kinashämmaren selumetinib kan bromsa sjukdomsförloppet vid metastaserat ögonmelanom. Den progressionsfria överlevnaden, det vill säga tiden till dess att sjukdomen förvärrades, var 15,9 veckor hos patienter som randomiserats till selumetinib, jämfört med 7 veckor bland patienter som fått standardbehandling med temozolomid. Skillnaden i överlevnad var dock inte lika stor med 10,8 respektive 9,4 månader i respektive grupp. Enligt forskarna är detta den första studie som visar att et t läkemedel kan förbättra prognosen hos patientgruppen. Ögonmelanom är en sällsynt cancerform som drabbar runt 70 till 80 personer varje år i Sverige. Vanligen uppstår tumören i en druvhinnan, en av de hinnor som bygger upp ögonväggen.

Relaterat material

Immunkombo gav bra effekt vid melanom

Mer lovande resultat för anti-PD1

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

ASCO

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev