torsdag9 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kongresser

Bättre sviktvård efter nytt arbetssätt i Stockholm

Publicerad: 31 augusti 2019, 13:14

Genom ett standardiserat omhändertagande har vården av hjärtsviktspatienter förbättrats rejält i Stockholm. Hans Persson, kardiolog vid Danderyds sjukhus presenterar resultatet vid ESC i Paris.

Foto: Carl-Magnus Hake

Ett stort regionalt förbättringsarbete av vård vid hjärtsvikt kan nu sammanfattas. Bättre tillgång till evidensbaserade läkemedel och en minskning av sjukhusinläggningar och dödsfall, är två resultat som lyfts fram i en presentation på ESC-kongressen.

Ämnen i artikeln:

Karolinska institutetHjärtsviktDanderyds sjukhusESC

Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


− Vi är glada över att dels vi fått så stor uppslutning kring detta projekt, dels att vi nu kan visa att det faktiskt också verkar ha gett tydliga resultat jämfört med hur situationen såg ut innan, säger Hans Persson, kardiolog vid Danderyds sjukhus och ansvarig för arbetet som gått under namnet 4D hjärtsvikt.

Med start år 2012 byggde han och hans medarbetare ett mer standardiserat omhändertagande av patienter med hjärtsvikt, centrerat till utbyggda specialistmottagningar på fem sjukhus i regionen.

− Det har också var väldigt viktigt att involvera och få gehör i primärvården, där man tidigare och mer strukturerat fångar upp patienter med misstänkt hjärtsvikt med de enkla första åtgärderna att ta EKG och sviktmarkören NT-proBNP, säger Hans Persson.

Han konstaterar att antalet årliga besök till specialistmottagningarna totalt ökat från runt 3 200 år 2012 till 11 700 år 2017.

− Specialistmottagningarna tar nu hand om halva det beräknade nyinsjuknandet i hjärtsvikt. Det är en klar förbättring, säger Hans Persson.

Under arbetets gång har det också skett en ökning av andelen patienter som får rekommenderade läkemedelsbehandlingar vid hjärtsvikt, inte minst av vätskedrivaren spironolakton. Under perioden sågs dessutom en relativ årlig minskning med 2 procent för patienter att återinläggas eller dö året efter en sjukhusvistelse för hjärtsvikt, samt totalt 16 procent färre sjukhusinläggningar.

− De här resultaten är inte baserade på en randomiserad studie och vi saknar också en optimal kontrollgrupp, men vi tycker ändå att de tydligt pekar i en bra riktning. Jag har svårt att se att det skulle finnas liknande resultat på så många andra håll i landet. Man pratar ofta om att hjärtsviktsvården behöver förbättras men det är inte så vanligt att man faktiskt gör någonting åt det, säger Hans Persson.

4D hjärtsvikt är nu avslutat, men av allt att döma ser de utökade hjärtsviktsmottagningarna ut att få behålla sina extraresurser, vilket Hans Persson ser mycket positivt på.

− Vi är glada över den uppbackning vi fått från våra två huvudmän, Region Stockholm och Karolinska institutet. Jag hoppas att vi fått en ordentlig schwung i vården av våra hjärtsviktspatienter. Det tjänar alla på, framför allt patienterna, som länge varit underprioriterade, säger han.

Läs abstract:

Dimitri Matan med flera. A quality improvement program for heart failure involving structured patient data, diagnosis and organization of care - results from the 4D heart failure project.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev