fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kongresser

Bevis för att beslutsstöd är bra vid strokeprevention

Publicerad: 28 augusti 2017, 06:00

Bild 1/2  Foto: Carl-Magnus Hake

Läkare som fick hjälp av ett beslutsstöd i patientjournalen ordinerade oftare rekommenderad antikoagulantia till patienter med förmaksflimmer. Det visar en randomiserad studie på samtliga vårdcentraler i Östergötland.

Ämnen i artikeln:

Region ÖstergötlandUniversitetssjukhuset i LinköpingESCFörmaksflimmerStroke

Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


– Vi är glada för det här resultatet. Vi kan nu säkert säga att den här applikationen underlättar för våra kollegor i primärvården och att den troligen minskar lidande i patientledet, säger Magnus Janzon, docent och verksamhetschef vid kardiologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping.

Han är ansvarig för studien tillsammans med Lars Karlsson, överläkare vid samma klinik.

Det är ett välkänt problem att långt ifrån alla patienter med förmaksflimmer får behandling med blodförtunnande läkemedel för att därmed minska deras kraftigt förhöjda risk att drabbas av blodpropp i hjärnan.

– Även om detta har förbättrats på senare tid finns det fortfarande förbättringspotential. Därför har vi tillsammans med journalföretaget Cambio Healthcare Systems tagit fram ett beslutsstöd som automatisk signalerar till läkaren om en patient saknar behandling, säger Magnus Janzon.

Systemet aktiveras varje gång en journal öppnas och det sammanställer då information om patientens sjukdomar och riskfaktorer. Om patienten ligger över gränsen för att bedömas ha nytta av antikoagulantiabehandling, enligt algoritmen Cha2ds2-vasc, får läkaren direkt reda på detta.

I den aktuella studien lottades alla 43 vårdcentraler i Östergötland till att få använda systemet eller inte, utöver att samtliga läkare fick information om betydelsen av strokeprofylax vid förmaksflimmer.

Vid studiens början stod 70,0 procent av patienterna på antikoagulantia. Efter ett år hade siffran ökat till 73, 0 procent bland patienter där läkare haft beslutsstödet, jämfört med 71,2 procent i kontrollgruppen.

Skillnaden på 1,8 procentenheter är kliniskt betydelsefull enligt Magnus Janzon:

– Vi räknar med att beslutsstödet kan förebygga ett tiotal strokefall i Östergötland bara på ett år. Vi kommer följa upp detta framöver.

Studien är den första i världen som kunnat visa en effekt av ett dylikt beslutsstöd för behandling av förmaksflimmer.

– Det finns en tendens att man inför informationsteknologi i sjukvården utan att detta utvärderas vetenskapligt, säger Magnus Janzon.

Han hoppas nu att beslutsstödet kan införas i rutin på samtliga vårdcentraler i regionen.

– Det kommer att fattas beslut om detta inom kort, säger Magnus Janzon.

Läs abstract: Lars Karlsson med flera. Clinical decision support for stroke prevention in atrial fibrillation (CDS-AF): a cluster randomized trial in the primary care setting. European Heart Journal (2017) 38 (Supplement), 772

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev