måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kongresser

Dåliga testlappar kan dölja resistens

Publicerad: 27 april 2015, 13:02

Jenny Åhman. Foto: Lisa Blohm

Kvaliteten på de antibiotikalappar som används vid resistensbestämning varierar. En del lappar är så dåliga att patienter riskerar felbehandling, enligt en ny studie.

Ämnen i artikeln:

ECCMID

LB


Det finns ett antal tillverkare av de antimikrobiella diskar som används vid resistensbedömning av bakterier. Diskarna är de små lappar med olika sorters antibiotika som läggs på en agarplatta när bakterier odlas. Eucast Development Laboratory i Växjö arbetar för en gemensam europeisk standard för analyserna och har därför utvärderat kvaliteten på lapparna.

Nio företag vars lappar används på laboratorier runt om i Europa ombads att skicka lappar med 16 olika sorters antibiotika. Alla hade inte alla sorter, men levererade det som de hade. Sedan testades en sorts lappar i taget. Lapparna testades mot kända referensstammar av en viss bakterie, stammar som används just vid kvalitetstester. På en och samma agarplatta lades en lapp från varje företag, så att olika märken testades under samma förhållanden.

Efter inkubering mättes hur nära lapparna bakterierna hade vuxit och hur väl värdet stod sig mot kända kvalitetskontrollgränser för respektive antibiotika.

– Vi har sett att det är väldigt stor skillnad i kvalitet. Många på laboratorierna kanske förutsätter att företagen som säljer lapparna har gjort en kvalitetskontroll och att det man köper är en bra produkt. Men resultaten här visar ju att det är en väldigt stor variation, säger mikrobiologen Jenny Åhman på Eucast Development Laboratory, på plats på ECCMID för att presentera resultaten.

Ett av de testade företagen klarade inte kvalitetskravet för 6 av 13 testade antibiotika. I ytterligare sex fall låg företagets lappar utanför målvärdet, men klarade ändå kvalitetskravet. Ett par andra företag hade också klara problem. Det förekom både för höga och för låga antibiotikanivåer i lapparna. Det kan leda till felaktiga provsvar och det kan få allvarliga konsekvenser.

– Risken är att man rapporterar en resistent bakterie som känslig och att en patient får behandling med ett antibiotika som är verkningslöst mot infektionen, säger Jenny Åhman.

I den poster som presenteras på ECCMID skriver Eucast att några få tillverkare visade ”allvarliga problem och behöver se över sina rutiner för kvalitetskontroll”. Orsakerna till problemen kan vara flera, som felaktiga doser från början eller att lapparna har utsatts för fukt eller värme.

I nuläget avslöjar Eucast inte vilka företag som hade stora problem med lapparna. Flera företag har erbjudits att skicka nya lappar och testerna ska göras om.

– När den andra testningen har gjorts, kommer vi att presentera resultaten helt öppet och lämna ut all information om vilket företag som är vilket i studien, säger Jenny Åhman.

Eucast räknar med att de nya testerna ska vara färdiga efter sommaren och rekommenderar laboratorier att göra kvalitetskontroller av nya partier antibiotikalappar från en tillverkare. Såvitt  Jenny Åhman vet används inte alla testade lappar i Sverige.

– Men vi arbetar ju med hela Europa och vill att metoden ska fungera oavsett vilken agar och vilket val av lappar man gör och därför har vi gjort den här utvärderingen.

Eucast Development Laboratory är knutet till European society of clinical microbiology and infectious diseases, som arrangerar ECCMID.

Länk till abstract:

Jenny Åhman med flera: ”Antimicrobial disks for susceptibility testing from nine manufacturers – uneven quality discovered.”

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev