Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kongresser

Deprimerade tonåringar mer sårbara för hjärtinfarkt i medelåldern

Publicerad: 29 augusti 2020, 06:00

Foto: Getty Images

ESC 2020. Unga män med ångest och depression har ökad risk att senare i livet drabbas av hjärtinfarkt visar en stor svensk registerstudie. En orsak kan vara dåliga livsstilsval, enligt forskarna.


Ämnen i artikeln:

ESC

– Vi såg en 20 procentig riskökning för att drabbas av hjärtinfarkt hos gruppen med psykisk ohälsa i form av depression eller ångest, jämfört med de som inte haft en sådan diagnos i ungdomen, säger studiens förstaförfattare Cecilia Bergh, forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet.

Hon förtydligar att detta är den relativa riskökningen.

– Vad gäller riskökningen i absoluta tal har vi inte räknat på det. Vi har en stor population där i princip alla män som föddes i Sverige 1952 mellan 1956 finns med, men hjärtinfarkter i 50-årsåldern är mindre vanligt än hos äldre män, säger hon.

Riskökningen kopplar forskarna bland annat till minskad stresstålighet, då kronisk stress har visats ge förhöjt blodtryck och förhöjda inflammationsmarkörer som ökar risken för infarkt. Men även en mer ohälsosam livsstil spelar roll, tror de.

– Resultat från vår tidigare forskning visar att gruppen med psykisk ohälsa har större benägenhet att vara fysiskt inaktiv, och att missbruka alkohol och droger, säger hon.

Studien omfattar 238 000 män födda mellan 1952 och 1956. Från mönstringsregistret fick forskarna information om männens fysiska hälsa och kondition vid 18 eller 19-års ålder, samt deras psykiska hälsa och förmåga att hantera stress, mätt via en psykologintervju under mönstringstillfället.

Drygt 34 000 män i gruppen hade vid mönstringen diagnosticerad icke-psykotisk psykiatrisk ohälsa, av typen depression och ångest. Mönstringskohorten följdes till dess att de äldsta männen var 58 år. Under perioden konstaterades en första hjärtinfarkt hos 5 891 av dem

Cecilia Bergh betonar att gruppen med ökad risk för hjärtinfarkt har haft en kliniskt diagnosticerad psykisk ohälsa, ”inte vanlig tonårsdeppighet”, som hon uttrycker det.

– Det vi vill lyfta fram är att fysisk aktivitet redan från unga år har visat sig skydda mot senare hjärtsjukdom, och fysisk aktivitet kan även bidra till att minska de negativa konsekvenerna av stress, säger hon.

Era resultat handlar om män. Vad gäller för kvinnor?
– Utifrån våra data kan vi bara uttala oss om män. Men generellt gäller att män har högre risk än kvinnor att drabbas av hjärtinfarkt före 50 års ålder, medan unga kvinnor däremot oftare lider av psykisk ohälsa – kvinnor är dock skyddade mot hjärtinfarkt före menopausen. Så man skulle kunna tänka sig att riskökningen är ungefär lika för kvinnor, säger Cecilia Bergh.

Studien, som är inskickad till en vetenskaplig tidskrift men ännu ej accepterad, presenteras vid årets kongress arrangerad av European Society of Cardiology, som i år sker digitalt.

Läs abstract här.

Lotta Fredholm

Reporter

redaktionen@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

ESC

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev