onsdag1 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kongresser

Få med schizofreni får statinbehandling

Publicerad: 1 september 2019, 14:31

Många med diagnosen schitzofreni tycks udnerbehandlade när det kommer till blodfettssänkande läkemedel, enligt data från Stockholms län.

Foto: Gettty Images

Underbehandling med blodfettsänkande medel kan vara en bidragande orsak till att patienter med schizofreni i hög utsträckning drabbas av hjärt-kärlsjukdom, enligt en svensk studie.

Ämnen i artikeln:

SchizofreniESC

Petra Hedbom

petra.hedbom@dagensmedicin.se


Att personer med schizofreni har högre risk än genomsnittsbefolkningen att drabbas av hjärt-kärlsjukdom är känt sedan tidigare. Vår forskargrupp har visat att svenska patienter med schizofreni löper 2,8 gånger ökad risk för kardiovaskulär död

Ett möjligt sätt att angripa problemet skulle kunna vara att behandla fler med statiner eller med nyare blodfettssänkande mediciner menar docent Sven Eriksson, kardiolog och en av forskarna bakom resultaten.

–  Resultaten bekräftar de iakttagelser jag har gjort kliniskt under många år där vården ofta missar att uppmärksamma höga blodfetter hos den här patientgruppen, säger Sven Eriksson, som presenterar resultaten på kardiologikongressen ESC:s andra dag.

I studien har forskarna utgått från patientdata från omkring 6 000 individer i Stockholms län med diagnosen schizofreni och drygt 2 miljoner utan schizofreni. De har studerat hur stor andel av dessa som får statiner och/eller glukossänkande metformin förskrivet. Att de också tittat på metformin beror på att diabetes är betydligt vanligare hos personer med schizofreni än i normalbefolkningen och behandling med metformin har tidigare även visat sig kunna sänka risken för hjärt-kärlsjukdom

Men enligt resultaten är det främst statinerna som inte når patienterna i tillräckligt hög utsträckning. Av män mellan 70 och 75 år i normalbefolkningen var det 35 procent som förskrevs statiner. Bland de med diagnosen schizofreni var det bara 22 procent. Motsvarande siffror bland kvinnor var 26 procent jämfört med 18 procent.

– Vi ser också att bland patienter med schizofreni sätts statinbehandling in tidigt, redan i 40-årsåldern. Detta kan bero på att man infört rutinmässig mätning av kolesterolnivåer hos patienter med schizofreni och då upptäcker hyperlipidemi och sätter in behandling. Men i 60-årsålder vänder det och färre med schizofreni får statinbehandling trots kraftigt ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Det skulle kunna handla om att de får mer biverkningar av behandlingen och därför slutar, säger Sven Eriksson.

Varför det ser ut så är inte kartlagt. En anledning kan enligt Sven Eriksson vara att specialistpsykiatrin, som ofta möter patientgruppen, inte i första hand tänker på blodfettssänkande behandling. Och att en husläkare som möter patienten kan tycka att det känns olustigt att sätta in fler läkemedel till patienter som redan står på flera andra behandlingar.

– Min bild är att patienter med komplexa psykiatriska diagnoser kan uppfattas som besvärliga och att man faktiskt inte alltid tar hand om dem och behandlar riskfaktorer på ett adekvat sätt. Jag tror att man skulle ha mycket att vinna på att ha multiprofessionella mottagningar där psykiatriker och kardiologer, internmedicinare och även andra specialiteter arbetar ihop kring patienten, säger han.

Han beskriver den aktuella studien som ett stickprov och planen är att gå vidare och analysera nationella data och att även se hur nya glykossänkare och lipidsänkare används i patientgruppen.
– Men jag skulle bli förvånad om det inte är samma mönster i hela landet.

Enligt studien förskrevs metformin betydligt oftare hos schizofrenipatienter jämfört med normalpopulationen, vilket är för väntat med tanke på att diabetes är mycket vanligare i gruppen. Men även här minskade förskrivningen efter 60-års ålder.

– Utöver denna behandling är naturligtvis livsstilsintervention att föredra för att öka motion och förbättra diet samt inte minst minska rökning. Nya svenska och engelska studier indikerar dock att det inte är lätt med livsstilsintervention i denna patientgrupp, säger Sven Eriksson.

Läs mer i abstract:

Sven Eriksson med flera. Statin and glucose-lowering treatment in individuals with and without schizophrenia.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev