Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kongresser

Forskare: Avastin bör inte användas i första linjen vid gliom

Publicerad: 2 juni 2013, 11:30

Asco 2013 Patienter med den aggressiva hjärntumören gliom fick inte bättre överlevnad när de behandlades med Avastin, enligt nya studier.


Ämnen i artikeln:

ASCO

(Uppdaterad den 5 juni 2013.)

Två studier av effekterna av Avastin vid gliom presenterades på Asco-kongressen.

I studien RTOG0825 följde amerikanska forskare 637 patienter som nyligen drabbats av sjukdomen.Överlevnaden på runt 16 månader skiljde sig inte mellan dem som lottats till att få tilläggsbehandling med Avastin (bevacizumab) och dem som enbart fick strålbehandling och cytostatikumet temozolomid.

Den progressionsfria överlevnaden, alltså tiden till det att sjukdomen försämrats, var något längre bland som fått Avastin, men skillnaden uppnådde inte statistisk signifikans enligt det kriterium forskarna satt upp då studien startade.

Hos patienter med den goda prognosmarkören MGMT-metylering fanns det en trend till sämre överlevnad bland dem som fått Avastin.Vidare rapporterades det mer möjliga biverkningar i gruppen som fått Avastin, som till exempel låga trombocyttal, blodproppar och högt blodtryck. Symtombördan och neurokognitiva parametrar ökade också mer med tiden i gruppen som fått Avastin jämfört med i kontrollgruppen.

Resultaten pekar sammantaget på att Avastin inte ska användas som första linjens behandling utan mer som en nödbehandling i särskilda situationer, enligt studiens försteförfattare Mark Gilbert, vid MD Anderson Cancer Center i Houston, USA.

När resultaten diskuterades på söndagen vid den stora plenarsessionen framförde Howard Fine från New York University möjliga orsaker till varför Avastin inte förlänger överlevnaden vid gliom trots en del tidiga lovande resultat. Han pekade bland annat på att detta kan bero på så kallad crossover, att patienter i placebogruppen får byta över till Avastin när de bli sämre. En möjlig biologisk förklaring skulle enligt Fine kunna vara att de yttre, invasiva delarna av gliomtumören inte är lika rikt vaskulariserade som innerdelen och därmed sannolikt inte en bra måltavla för Avastin.

Vidare jämförde Howard Fine resultaten från RTOG0825 med resultaten i en annan studie, Avaglio, där uppdaterade resultat presenterades på Asco-mötet. Bägge studierna hade en liknande design och bägge kom fram till att Avastin inte hade någon överlevnadsfördel. Men i Avaglio gav Avastin en statistiskt signifikant progressionsfri överlevnad och en bättre livskvalitet, varför forskarna bakom den studien, bland andra svensken Roger Henriksson, drar slutsatsen att läkemedlet gav en klinisk meningsfull förbättring.

Varför livskvalitetsfynden skiljde sig mellan de två studierna skulle enligt Howard Fine kunna bero på skillnader i hur dessa parametrar analyserades eller på avsaknad av neurokognitiva data i Avaglio.

Hans slutsats är att Avastin kommer att fortsätta ha en viktig roll i behandlingen av gliom men att forskningen måste visa hur läkemedlet ska användas och vilka patienter som är lämpliga.

Avastin är godkänt för behandling av gliom i USA men inte i Europa.

Läs abstract till studierna:

Mark Gilbert med flera. RTOG0825: Phase III double-blind placebo-controlled trial evaluating bevacizumab (Bev) in patients (Pts) with newly diagnosed glioblastoma
 ■ Roger Henriksson med flera. Progression-free survival (PFS) and health-related quality of life (HRQoL) in AVAglio, a phase III study of bevacizumab (Bv), temozolomide (T), and radiotherapy (RT) in newly diagnosed glioblastoma (GBM)

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

ASCO

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev