Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kongresser

Framgång för nytt vaccin mot bältros

Publicerad: 28 april 2015, 13:14

Utslagen av bältros brukar ha formen av ett band på ena sidan av kroppen.

Foto: Thinkstock

Ett nytt vaccin mot Herpes zoster gav i en fas 3-studie ett bra skydd mot bältros hos äldre. Effekten tycks vara väsentligt högre än den som har visats för dagens bältrosvaccin.


Ämnen i artikeln:

LäkemedelECCMID

Bältros drabbar främst personer över 50, när ett slumrande vattkoppsvirus aktiveras på nytt. Det kan ge komplikationer, som långvarig kvarstående nervsmärta . Det vaccin som i dag finns på marknaden, Zostavax, har i studier visat sig ge ett 70-procentigt skydd mot bältros i åldern 50 till 59 år. Men effekten har varit lägre i högre åldersgrupper. Vaccinet består av levande försvagat virus.

Tidskriften New England Journal of Medicine publicerar i dag en fas 3-studie om ett nytt bältrosvaccin. Studien presenterades samtidigt på ECCMID i Köpenhamn, den stora europeiska kongressen om klinisk mikrobiologi och infektionssjukdomar. Den kommer från Glaxosmithkline Biologicals och visar på en betydligt bättre skyddseffekt än för Zostavax.

I den aktuella studien testades om vaccinering av äldre kan förhindra insjuknande i bältros. Vaccinet, kallat Hz/su, innehåller glykoprotein E från Herpes zoster och tillsatt adjuvans för att förstärka immunförsvarets reaktion på vaccinet.

Studien genomfördes med över 15 000 försökspersoner från 50 år och uppåt. Av dem fick 7 698 personer två intramuskulära doser av vaccinet, med två månaders mellanrum. En grupp med 7 713 personer fick sprutor på samma sätt, men med placebo. Båda grupperna följdes sedan upp under i medeltid 3,2 år. De som insjuknade i bältros inom en månad efter den andra sprutan exkluderades från uppföljningen.

Sammanlagt 216 fick bältros under under uppföljningstiden. Av dem var 210 i placebogruppen och 6 i vaccingruppen. Vaccinet visade en effektivitet på 97 procent när det gällde att ge ett effektivt skydd mot bältros. Effektiviteten var lika hög i åldersgrupperna 50–59 år, 60–69 år och från 70 år och uppåt.

När det gällde biverkningar inom sju dagar efter injektionerna var det vanligare med lokala hudreaktioner och även systemiska reaktioner bland de vaccinerade än i placebogruppen. Däremot rapporteras inga skillnader mellan grupperna när det gäller allvarliga biverkningar eller sjukdomar med möjlig koppling till immunförsvaret. Man såg heller inga signifikanta skillnader i dödlighet mellan grupperna under uppföljningsperioden.

I New England Journal of Medicine åtföljs arbetet av en ledarartikel. Där konstateras att det nya vaccinet visar ett mycket starkare skydd mot bältros än det existerande. Det diskuteras också om Hz/su kan vara ett alternativ för människor med ett försvagat immunförsvar, en grupp som dessutom har en ökad risk för bältros. Zostavax, med levande virus, är kontraindicerat för dessa personer. Hz/su skulle i alla fall teoretiskt kunna vara ett alternativ, eftersom det bara innehåller en del av viruset. Försök på personer med nedsatt immunförsvar pågår. Även om vaccinet skulle visa sig vara tillräckligt säkert för den gruppen, är det inte säkert att immunförsvaret triggas tillräckligt för att få en skyddseffekt.

Om GSK:s nya vaccin godkänns, är det en intressant fråga hur svenska Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ser på det. TLV beslöt nämligen i fjol att konkurrenten Zostavax inte skulle omfattas av högkostnadsskyddet. Motiveringen var då att ”Människor som vaccineras med Zostavax är huvudsakligen friska och bara en liten andel av de som vaccineras skulle annars ha drabbats av bältros eller PHN.” PHN, postherpetisk neuralgi, långvariga nervsmärtor.

Det nya vaccinet har testats i 18 länder, däribland Sverige, USA, och några afrikanska länder. Det är ännu oklart hur länge vaccineffekten håller i sig. En studie där de båda bältrosvaccinen jämförs med varandra är på gång.

Läs abstractet här:

Himal Lal med flera. Efficacy of an adjuvanted Herpes Zoster subunit vaccin in older adults. New England Journal of Medicine, publicerad online den 28 april 2015. DOI: 10.1056/NEJMoa1501184

Lisa Blohm

Chefredaktör och ansvarig utgivare

lisa.blohm@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

LäkemedelECCMID

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev